Terug naar stages

Stagiaires gebiedsteam

Benodigde opleiding: HBO 

Gepubliceerd op : 12-04-2019

Sluitingsdatum : 02-05-2019

Algemene informatie over de stageplaats

Het gebiedsteam is de lokale toegangspoort van de vernieuwde WMO en de jeugdzorg. 

Het gebiedsteam is een laagdrempelige voorziening voor informatie en advies op vrijwel alle levensdomeinen: huishouden voeren, ontmoeten, meedoen, zorgen, opgroeien, leren, werken, rondkomen en wonen.

Medewerkers van het team verhelderen vragen en behoeften samen met de cliënt.  Ze doen daarbij een beroep op de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van betrokkene en zijn/haar sociale omgeving.  Ze sluiten aan op de bestaande netwerken en sociale contacten in de dorpen en proberen die te versterken. Het gebiedsteam signaleert vroegtijdig ondersteuningsvragen en risico’s van isolement of probleemescalatie. 

Waar nodig biedt het team lichte, kortdurende ondersteuning en/of regelt de inzet van specialistische hulp en/of voorzieningen waar nodig. Bij complexe problematiek coördineert en evalueert het team de geboden ondersteuning (één huishouden, één plan, één regisseur).

Het gebiedsteam heeft de opdracht om te zorgen voor adequate ondersteuning met zo min mogelijk beroep op dure, specialistische zorg binnen de beschikbare budgetten. Ontwikkeling en vernieuwing van zorg en ondersteuning (transformatie) is een belangrijk aandachtspunt.

Stageactiviteiten

 • Je pakt alle soorten hulpvragen op zoals WMO, jeugd en maatschappelijk werk, die binnenkomen bij het gebiedsteam (beginnend met de enkelvoudige vragen, dit kan steeds verder worden uitgebreid tot een eigen caseload).
 • Je voert intakegesprekken.
 • Je stelt hulpverleningsplannen op (samen met de cliënt en zijn netwerk).
 • Je draait mee in bereikbaarheidsdiensten.
 • Je brengt vraag, verwachting, wens, behoefte en/of probleem samen met de inwoner in beeld.
 • Je geeft informatie en advies aan inwoners en professionals over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden.
 • Je biedt lichte en kortdurende hulp en ondersteuning waar nodig. Hierbij breng je samen met inwoners de mogelijkheden voor het inzetten van het informele netwerk in kaart.
 • Je schakelt specialistische hulp in indien noodzakelijk.
 • Je stemt af indien meerdere professionals betrokken zijn.
 • Je taxeert veiligheidsrisico’s en intervenieert indien nodig.
 • Je signaleert op individueel en collectief niveau en onderneemt hierop actie.

Wat verwachten we van jou?

Het gebiedsteam is volop in ontwikkeling. Wil je de stageplaats tot een succes maken dan is een (pro-)actieve, flexibele en leergierige houding een vereiste. Daarnaast ben je enthousiast, kan je goed luisteren, heb je een motiverende persoonlijkheid en houdt je van aanpakken. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen, kunt goed contact maken met verschillende doelgroepen en hebt kennis van de verschillende methodieken binnen het sociaal domein. Je hebt in ieder geval een rijbewijs en bij voorkeur een auto tot je beschikking.

Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende en veelzijdige stageplek waarin jij jezelf kunt ontwikkelen tot een volwaardige professional in het sociaal domein.
 • Tijdens je stage wordt je begeleid door gediplomeerde werkbegeleiders met dezelfde (beroeps)achtergrond. Zij houden rekening met je stageopdrachten, competenties en leerpunten.
 • Een stagevergoeding van 25% van het voor jou geldende minimumloon.
 • Wij bieden in totaal drie stageplaatsen aan voor het gebiedsteam Waadhoeke (één stageplaats per locatie: St.-Annaparochie, Menaam, Franeker).


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze stage? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.029727@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze stage te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 02-05-2019 binnen zijn.

Solliciteer