Programma

Het Top Talent Stageprogramma is een programma voor talentvolle studenten die de verantwoordelijkheid willen nemen over projecten en die streven naar superieure resultaten. Per half jaar biedt Werken in Friesland samen met de 42 overheidsinstellingen in Friesland, een uitdagend programma aan waarin je kunt werken aan een interessante en uitdagende opdracht. Een programma waarbij jij ook kunt werken aan je talentontwikkeling door middel van het volgen van opleidingen en waarbij professionele en intensieve begeleiding gegarandeerd is.

Kies voor dit programma wanneer je gepassioneerd en ambitieus bent en je stageperiode optimaal wil benutten om kennis en ervaring op te doen. We dagen je uit om de beste resultaten te realiseren. Onze groei hangt af van jou, daarom ondersteunen we jouw ontwikkeling in een richting die aansluit bij jouw wensen en ambities.

Rond november en mei van elk jaar verschijnen de opdrachten van het Top Talent Stageprogramma op deze site. Meld je dus snel aan voor de stage.

 

Voorbeelden Top Talent Stages

1 KCC opzetten

Een top talent stage zoals die is uitgevoerd voor de gemeente Dongeradeel ziet er als volgt uit:

Aanleiding is het klantcontactcentrum het KCC. Dit is een herkenbare ingang voor burgers, bedrijven en recreanten/toeristen. Zij kunnen hierterecht voor (vragen over) alle producten en diensten van de overheid. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van het KCC
Opdracht:
Om de dienstverlening efficiƫnt en effectief te laten functioneren, heeft de gemeente tevens de behoefte aan het opzetten van een systeem van kwaliteitszorg DIV (documentaire informatievoorziening). In dit systeem wordt alles beheerd, geregistreerd en gearchiveerd.

Bij het ontwikkelen van een dergelijk kwaliteitssysteem moet met verschillende zaken rekening gehouden worden zoals:
* Kaders die gesteld zijn vanuit de landelijke overheid, zoals de nieuwe Wet Revitalisering Generiek Toezicht;
* Kaders die zijn gesteld vanuit de gemeentelijke overheid, zoals het opgestelde informatiebeleid van Dongeradeel
* Key Performance Indicators (KPI’s), opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
* Kwaliteitsnormeringen zoals Nen-normeringen

Doel van de opdracht:
De opdracht houdt in dat voor de gemeente een systeem van kwaliteitszorg DIV wordt opgezet en ingericht. Dit beslaat dus een ruim werkgebied, omdat rekening zal moeten worden gehouden met allerlei kaders, KPI ’s en normeringen die het gehele stroomproces van documenten betreffen (van het ontvangen in het KCC, de behandeling/verwerking in de backoffice en het archiveren).

1 Een kader opzetten voor de uitvoering van kwaliteitszorg DIV;
2 Invulling te geven aan de kaders van de kwaliteitszorg DIV door de kaders te vertalen naar concrete vragen waarmee de kwaliteit getoetst kan worden.

Stagedoelen;
Het doel van de stage is om ervoor te zorgen dat er op basis van een analyse van de kaders, KPI ’s en normeringen toegewerkt wordt naar een kader Kwaliteitszorg DIV en dit vervolgens zo uit te werken dat het gereed is voor implementatie binnen de gemeente.

 

2 P&O uitvoeringsprogramma’s vormgeven

Een tweede stage opdracht welke op dit moment loopt is een stage in Boarnsterhim:
De gemmente Boarnsterhim is momenteel bezig met een herindeling, dit heeft impact op de medewerkers van deze gemeente. feitelijk gezien verdwijnt hun huidige werkgever en is hun toekomstige situatie vaak nog niet geheel duidelijk. Bovendien vertrekken er ook steeds collega’s naar andere werkgevers. De organisatie is volop in beweging.
Voor de afdeling P&O van deze gemeente is het een uitdaging om ook 2013, het laatste jaar van de gemeente, een positief jaar te maken en niet te vervallen in een organisatie die langzaamaan berust in haar lot en toewerkt naar het einde.
Er zijn een 2 tal uitvoeringsprogramma’s opgesteld om in 2013 uit te rollen in de organisatie. het betreft hier de programma’s “Samenwerken zo doe je dat”en “Vitaal leven doe je zo”. Het programma Samenwerken doe je zo is vastgesteld en het programma Vitaal leven doe je zo is nog in ontwikkeling.

Doel van de opdracht;
Er is momenteel onvoldoende menskracht aanwezig voor de afdeling P&O, om de uitvoeringsprogramma’s daadwerkelijk in praktijk te brengen. De gemeente wilde daarom een stagiaire die een voortrekkersrol kon nemen.
Gaat om, in nauwe samenwerking met de afdeling P&O de utvoeringsprogramma’s verder vorm te geven, zowel op papier als in de praktijk. Beide programma’s bevatten concrete actiepunten die middels het opzetten van projectgroepen verder uitgebouwd en uitgerold moeten worden.
betreft het optimaliseren van de interne communicatie ( programma samenwerken doe je zo) of het opzetten van een gezondheidsmarkt (programma vitaliteit)
Doel is dat beide programma’s daadwerkelijk hun beslag krijgen binnen de organisatie en dat er invulling wordt gegeven aan de programma’s door concrete actiepunten te (door-)ontwikkelen en uit te voeren