WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 22 december (vanaf 12.00 uur) tot 2 januari. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 2 januari weer in behandeling genomen.

Toptalenten

Laat talent niet op straat liggen

Creëer kansen voor uw organisatie met werkervaringsplaatsen

Noord Nederland barst van hoger opgeleid talent dat staat te popelen om hun carrière te (her)starten. Door de economische situatie blijft veel van dit talent onbenut, terwijl uw organisatie dit talent misschien heel goed kan benutten. Goed nieuws! U kunt nu via WerkeninFriesland hoger opgeleid talent met verschillende specialisaties inzetten om uw organisatie te ondersteunen. Creëer een win-win situatie; vul een project binnen uw organisatie in of los een vraagstuk op door een talent een werkervarings- of werkhervattingplaats aan te bieden en biedt hoger opgeleiden de kans om via deze plaats een betaalde baan te bemachtigen. Naast starters op de arbeidsmarkt kunt u ook meer ervaren hoger opgeleid talent aantrekken met deze plaatsen.

Talent benutten & kansen creëren

We werken hierin samen met Talent & Career Center (T&CC), een loopbaan adviesbureau voor hoger opgeleiden. T&CC zet uw opdracht uit onder de doelgroep en brengt u in contact met geïnteresseerde kandidaten. Net als bij reguliere werving en selectie, verschilt het aantal reacties van kandidaten. Dit betekent dat er niet altijd direct een match te maken is, maar meestal lukt het wel binnen 1 of 2 maanden. Na een kennismaking (sollicitatiegesprek) met de kandidaat bepaalt u of u een samenwerking wilt aangaan. Is dit het geval, dan stelt T&CC voor de duur van de opdracht (meestal 6 maanden) een overeenkomst op met uw organisatie en kan het talent beginnen.

Begeleiding

Om u zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van talent, is het belangrijk om een goede omschrijving te maken van de opdracht. Ervaring leert dat een goede opdrachtomschrijving leidt tot meer reacties van kandidaten en daardoor ontstaat een grotere kans op een goede match! T&CC kan u hier desgewenst bij helpen..

Gedurende de werkervaringsplaats wordt het talent begeleid door een loopbaancoach van T&CC. Deze coach komt een aantal keren op de werkplek om samen met u en de kandidaat de voortgang en ontwikkelpunten te bespreken. Daarnaast krijgt iedere deelnemer trainingen en volgt intervisiebijeenkomsten met andere hoger opgeleiden die bij andere organisaties werkzaam zijn. Hierdoor vergroot het talent zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt en worden expertise, kennis en ervaring gedeeld. Ook hier plukt uw organisatie de vruchten van!

Kosten

Voor een kandidaat die 3 dagen bij uw organisatie werkzaam is, betaalt u € 450,- per maand, voor 4 dagen € 600,- exclusief BTW aan T&CC. Verder vergoedt u alleen de eventuele reiskosten van de kandidaat (ook woon-werkverkeer). U sluit geen arbeidscontract af en betaalt dus ook geen sociale lasten. Bovendien heeft u maar liefst 6 maanden tot maximaal een jaar de gelegenheid met de kandidaat te werken. Het is belangrijk om te weten dat het doel van het traject betaald werk is. Dit betekent dat een kandidaat gedurende de opdracht kan opzeggen in verband met betaald werk. De kandidaat heeft hiervoor een opzegtermijn van 1 maand.

Interesse?
Wilt u meer informatie of heeft u een werkervaringsplaats, dan kunt u dat kenbaar maken via Wietie Douma. Telefoon: 058-2332336 of email: wdouma@leeuwarden.nl.

Werkervaringsplaatsen:

  • hoger opgeleiden zetten hun talent in
  • fris bloed in uw organisatie
  • vrijwel geen kosten
  • voor tijdelijke projecten: zes tot twaalf maanden
  • hoge kwaliteit dankzij begeleiding door coach
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen