Terug naar vacatures

3 leden gezamenlijke rekenkamercommissie (waaronder voorzitter)

gemeente Noardeast-Fryslan

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Bijbaan 

Aantal uren per week: variabel

Gepubliceerd op : 20-05-2020

Sluitingsdatum : 06-06-2020

De gemeenteraden van Noardeast-Fryslân (45.000 inwoners) en Dantumadiel (19.000 inwoners) hebben besloten gezamenlijk een rekenkamercommissie op te richten die onderzoek doet naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde gemeentelijke beleid.

Voor de op te richten gezamenlijke REKENKAMERCOMMISSIE zijn wij op zoek naar:

3 enthousiaste externe leden, waaronder een voorzitter

De gemeenteraden streven nadrukkelijk naar een gemengd team qua kennis en ervaring, met oog voor vernieuwende onderzoeksmethoden en een creatieve manier van presenteren. De commissie kan zelf onderzoek uitvoeren, maar kan ook gebruik maken van gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

Wat verwachten wij van de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt of gemeentelijk beleid zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dit ter versterking van de controlerende én de kaderstellende rol van de raad.
De rekenkamercommissie bepaalt  onderzoeksonderwerpen, zet de organisatie van het onderzoek op, voert gevraagd of ongevraagd quick scans uit en begeleidt externe onderzoeken. Het gaat zowel om onderzoek waarbij vooruit wordt gekeken als evaluatie achteraf. ‘Leren en verbeteren’ vanuit een positief kritische grondhouding staat bij de uitvoering van de onderzoeken centraal. Zo mogelijk gebruikt de rekenkamercommissie  hierbij vernieuwende onderzoeksmethoden en een creatieve manier van presenteren.

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris, dit is de adjunct-griffier van de gemeente Noardeast-Fryslân. Een begeleidingscommissie van 5 raadsleden uit beide gemeenten fungeert als eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor goede communicatie tussen raden en rekenkamercommissie.

Als extern lid van de rekenkamercommissie heb je:

 • Academisch werk- en denkniveau en een relevante professionele achtergrond;
 • Onderzoekservaring op juridisch en financieel gebied;
 • Een flexibele inzetbaarheid;
 • Ervaring met het doen- en begeleiden van onderzoeken, bij voorkeur bij een rekenkamer of rekenkamercommissie;
 • Een onafhankelijke en creatieve instelling, je bekijkt en beoordeeltzaken van verscheidene kanten, neemt afstand en weet te objectiveren;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen met name op lokaal niveau;
 • Een positief kritische, analyserende en politiek-sensitieve houding;
 • Vaardigheden om onderzoeksresultaten te vertalen naar een toegankelijke boodschap;

en je bent een enthousiaste teamspeler met hands-on mentaliteit.

Van de voorzitter verwachten wij bovendien:

 • Een visie op het functioneren van de lokale politiek en de Rekenkamercommissie;
 • In staat om deze visie op een gezagvolle wijze over te brengen;
 • Kernachtig, overtuigend en authentiek in het woordvoerderschap;
 • Kan onderzoeksresultaten vertalen naar een sterke adviesrol;
 • De voorzitter is effectief, besluitvaardig en gericht op het bereiken van overeenstemming;
 • Hij of zij is resultaat-  én procesgericht.

De kandidaten vervullen geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie (art. 81f Gemeentewet). Zij hebben geen vertegenwoordigende functies (gehad) namens een politieke partij in één van beide gemeenten (of voorgangers hiervan). Er is geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, de gemeenschappelijke regelingen of anderszins.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie met (mede)verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de rekenkamercommissie waarbij de raden worden ondersteund bij het uitvoeren van hun controlerende én kaderstellende taak.

Leden van de rekenkamercommissie worden door de raden van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân benoemd voor een periode van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. Voorzitter en andere leden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden van resp.  € 400,= en  300,=. Daarnaast is er een regeling voor vergoeding voor onkosten zoals vastgelegd in de  gezamenlijke verordening op de rekenkamercommissie van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel die binnenkort wordt vastgesteld.

Procedure en informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw  T. Toren, adjunct-griffier van de gemeente Noardeast-Fryslân , tel. 06 15852102, of per mail t.toren@noardeast-fryslan.nl  of met de heer T. de Jong, raadsgriffier van de gemeente Dantumadiel, tel. 06 25342193 of per mail t.dejong@dantumadiel.frl.

Voor nadere informatie over de gemeenten verwijzen wij je graag naar de gemeentelijke websites www.noardeast-fryslan.nl  of www.dantumadiel.frl   of de beide raadswebsites www.riednoardeast-fryslan.nl of https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel.

Interesse? Stuur dan je brief met motivatie en cv uiterlijk 6 juni 2020 aan gemeente Noardeast-Fryslân via de sollicitatieknop onder aan deze pagina.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 juni 2020 (gehele dag).

Wij vragen vóór benoeming om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.038167@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 06-06-2020 binnen zijn.

Solliciteer