Terug naar vacatures

Bestuursadviseur

gemeente Súdwest-Fryslân

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 11-01-2021

Sluitingsdatum : 25-01-2021

Gevraagd: Bestuursadviseur 

Verbinding zoeken met andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en mei-inoar bouwen aan een samenleving waar het prettig wonen en werken is. Daar staat de gemeente Súdwest-Fryslân voor. We willen toewerken naar een organisatie die meer omgevingsbewust, flexibel en opgave gestuurd werkt.

Als Bestuursadviseur…

Zorg je voor de versterking van de bestuurlijk-strategische lobby. Je adviseert burgemeester en wethouders dagelijks over complexe thema’s en dossiers, waarbij je handelt vanuit de politiek-bestuurlijke context. Je bent goed op de hoogte van de verschillende belangen die spelen en je hebt het vermogen tot vernieuwen. Je weet wat er speelt en kent je weg bij buurgemeenten, de provincie en op landsdelige/ Noordelijke schaal. Daarnaast zie je kansen en verbetermogelijkheden bij het versterken en positioneren van de bestuurlijke rol van de collegeleden. Daarbij lever je maatwerk om aan te sluiten bij de inzet van de verschillende bestuurders.

Team Bestuurszaken

Samen met je collega’s die zich ook op dit werkterrein bevinden vorm je een team. Dit team is de verbindende schakel tussen organisatie en bestuur als het gaat om besluitvorming, stukken en agenda’s van het bestuur. Team Bestuurszaken functioneert direct in het verlengde van de directie. De Bestuursadviseurs zorgen voor adequate advisering bij complexe thema’s, lobby strategie en positionering in netwerken.

Taken

De Bestuursadviseur:

 • Zorgt voor versterking van de bestuurlijk-strategische lobby, de externe oriëntatie van het college, directie en de individuele bestuurders met hun portefeuilles in het bijzonder;
 • Zorgt voor adequate voorbereiding van bestuurders bij externe overleggen en is hierbij aanwezig voor de borging van afspraken.
 • Is actief in de bestuurlijk-strategische netwerken in Fryslân, Noord-Nederland, Den Haag en Brussel en onderhoudt de contacten o.a. met bestuursadviseurs van andere organisaties.
 • Is sparringpartner voor burgemeester en wethouders, directie, management, bestuursadviseurs en collega beleidsadviseurs.
 • Adviseert burgemeester en wethouders bij complexe thema’s over bestuurlijk-strategische inzet, rol, taakuitvoering en positionering in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder bij voorstellen vanuit de ketens en andersom;
 • Informeert collegeleden, volgt actief ontwikkelingen om de collegeleden op de juiste tijd van de juiste informatie te kunnen voorzien;
 • Adviseert de bestuurder over wat een advies of ontwikkeling inhoudelijk doet met de relatie met stakeholders, de buitenwereld en het proces;
 • Is aanwezig bij de bestuurlijke overleggen voor het bespreken van beleidsonderwerpen;
 • Volgt de voortgang in bestuurlijke portefeuilles en de actualiteit op de voet, adviseert hierover en onderneemt actie;
 • Houdt het overzicht over besluitvormingsprocessen, de kwaliteit van adviezen en de verbinding tussen de bestuurlijke beleidsvelden;

Profiel

 • HBO+/WO werk en denkniveau (bijv. op gebied van bestuurs- of beleidswetenschappen, politicologie, Nederlands recht);
 • Meerjarige aantoonbare brede werkervaring in een (gemeentelijke) overheidsorganisatie;
 • Uitstekende politiek/bestuurlijke voelsprieten
 • Je hebt het vermogen tot vernieuwen;
 • Je bent bekend in de lobby netwerken van politiek bestuurlijk (Noord) Nederland;
 • Je beweegt flexibel mee met actuele ontwikkelingen én houdt vast aan de planning en voortgang van dossiers met een langere adem;
 • Je houdt overzicht en hebt een goed analytisch vermogen;
 • Je beschikt over een soepele pen en een goede (schriftelijke) beheersing van het Fries en Nederlands;
 • Je bent flexibel in die zin dat je er bent (of op zijn minst bereikbaar) wanneer het nodig is, eventueel ook in de avonduren of het weekend.

Wij bieden

 • Een uitdagende, nieuwe functie ingedeeld in het generieke functieprofiel adviseur II waaraan een salaris is verbonden van ten minste € 4.038,- (minimum schaal 11A) en ten hoogste € 6.048,- (maximum schaal 12) bruto per maand  bij een 36-urige werkweek, exclusief 17,05% individueel keuzebudget;
 • De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met teammanager Bestuurszaken - Jacqueline Raymann-Huiszoon (06 - 25 69 05 89).

Solliciteren

Je kunt je reactie tot en met  25 januari 2021 sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van het vacaturenummer 2021-1e.

De gesprekken vinden plaats in week 5 van 1 t/m 5 februari 2021.

Een klikgesprek met burgemeester en wethouder maakt deel uit van de procedure.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitatie@sudwestfryslan.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 25-01-2021 binnen zijn.

Solliciteer