Terug naar vacatures

Bestuursleden vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud (vrijwillig)

Bond Friese VogelWachten

Benodigde opleiding: MBO 

Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime 

Aantal uren per week: 0-4

Gepubliceerd op : 08-02-2021

Sluitingsdatum : 01-03-2021

De  Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud is op 10 maart 1961 opgericht.  De vogelwacht telt 580 leden.

Wij hebben een DB (dagelijks bestuur) dat wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

 Daarnaast wordt het DB ondersteund door een aantal bestuursleden. Wij zijn aangesloten bij de BFVW.

WAT DOEN WIJ ALLEMAAL?

  • WEIDEVOGELBESCHERMING Dit is één van de hoofdactiviteiten in het voorjaar. Plaatsing van nestbeschermers, markeren en eventueel verplaatsen van nesten bij het ploegen enz. opdat geen broedsel verloren gaat. Plaatsen van wildcamera’s om predatie te monitoren. De nazorg- coördinator coördineert in samenwerking met het bestuur deze activiteiten.
  • NESTKASTPROJECT Op diverse plaatsen in Heerenveen e.o. hangen nestkasten welke door de leden van de vogelwacht worden gecontroleerd, schoongemaakt en zo nodig vervangen. In 2020 zijn daar in kader van bestrijding eikenprocessierups vele nestkasten bijgekomen. De broedzorg -coördinator coördineert in samenwerking met het bestuur  deze activiteiten.
  • VOGELTELLING Naast de jaarlijkse telling van broedparen (weidevogels), worden ook de nestkasten gecontroleerd op het aantal jongen. Daarnaast worden er tevens (op aanvraag van natuurorganisaties) tellingen verricht op bepaalde en/of gewenste broedparen of vogelsoorten (bijv. boerenzwaluw).
  • OEVERZWALUWWAND De oeverzwaluwwand, gelegen bij ons eigen natuurgebied “de Ierdswel”  waar “it Skûlplak” van onze jeugdleden staat, wordt ieder jaar door onze natuurvrienden onderhanden genomen. Alle nestgangen in deze kunstwand worden weer klaargemaakt voor een nieuw broedseizoen. Dit jaar willen we hier in samenwerking met docent en leerlingen van Nordwin  een kijkwand realiseren.
  • WINTERVOEDERING Bij strenge winters houden vrijwilligers de vogels extra in de gaten en worden zo nodig bijgevoerd (brood, vis enz.).
  • EDUCATIE Op aanvraag worden basisscholen bezocht en worden met behulp van door de BFVW ontwikkelde leskisten en/of educatiemateriaal - maitiid yn it lân - voorlichtingslessen gegeven over onze gevleugelde vrienden.
  • DE JEUGDVOGELWACHT Kinderen van leden kunnen GRATIS meedoen aan activiteiten.
  • EXCURSIE Ieder lid kan zich aanmelden voor deze jaarlijks activiteit.
  • SPOT ON - Project Ieder lid kan zich aanmelden om vogel- en broedgegevens (rondom zijn/haar huis, tuin, straat of wijk) te registreren. Middels een  “App” op je smartphone en GPS.

Wat vragen wij van een algemeen bestuurslid? 

Liefde voor vogels en natuur in het algemeen. Samenwerken met andere bestuursleden en mogelijk andere losse taken oppakken zoals o.a.:  koekactie, redactie van het  jaarverslag ,PR,  bijhouden Facebookpagina, onderhouden website.

Deze vacatures betreft een onbezoldigde functie met een vergoeding voor gemaakte kosten.

Interesse? Neemt contact op via: secretaris@vwho.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: secretaris@vwho.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 01-03-2021 binnen zijn.

Solliciteer