Terug naar vacatures

Brugwachter, Sluiswachter, “Operator”

Benodigde opleiding: MBO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 24-48

Gepubliceerd op : 28-11-2019

Sluitingsdatum : 08-12-2019

We zijn op zoek naar gedreven collega’s met aantoonbare actuele praktijkervaring in het bedienen van Kunstwerken zowel lokaal als op afstand. De provinciale Kunstwerken worden op dit moment zowel lokaal als ook op afstand bediend. In de toekomst zullen nagenoeg alle provinciale Kunstwerken op afstand worden bediend.
Als operator ben je verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, publieksgerichte en milieubewuste doorstroming van het scheepvaart- en wegverkeer alsmede de toezichthoudende taken die daarmee annex zijn. Het bedienen van de Kunstwerken gebeurt met of zonder behulp van camera’s (ter plaatse en op afstand) van meerdere complexe of grotere objecten als bruggen, sluizen en vanaf een (centrale) bedienplek of verkeerscentrale. Op deze wijze plan, en coördineer, je de verkeersafwikkeling op weg en water. Je maakt hierbij gebruik van diverse (digitale) systemen. Ook inventariseer je de voor het verkeer risicovolle situaties en zorgt vervolgens voor een veilige en snelle verkeersdoorstroming. Als desondanks toch incidenten of calamiteiten optreden, neem je daarop passende acties en rapporteer je dat volgens de voorgeschreven richtlijnen. Ook kan het beheren van de waterkwantiteit tot jouw takenpakket behoren: het regelen van waterstanden door het bedienen van sluizen/stuwen, gemalen, pompen en spuien zoals deze zijn afgesproken binnen Provinciale Waterstaat en haar bestuurlijke partners.

Je hebt veel contact met anderen; directe collega’s, verkeersleiding en natuurlijk (vaar)weggebruikers. Je wisselt met hen informatie uit over de verkeerssituatie, de verkeersafwikkeling en over de maatregelen die je hebt getroffen. Ook maak je werkafspraken en geef je instructies aan, -en met, verkeersdeelnemers, ver-keersleiding en beheerders. Je bent stressbestendig en weet ook in afwijkende-, en incidentsituaties be-sluitvaardig op te treden. Zo zorg je voor een vlotte, publieksgerichte en milieubewuste doorstroming van het vaar- en wegverkeer. Daarnaast leg je informatie vast over de verkeersafwikkeling in het door jou uit-gevoerde objectbeheer. Ook doe je, zo nodig, voorstellen om (werk)procedures en ondersteunende ICT sys-temen op de locatie waar je werkt aan te passen en te verbeteren. Je bent je bewust van de veiligheidsas-pecten die onontbeerlijk zijn voor het bedienen van Kunstwerken en laat dat ook zien in houding, gedrag en uitvoering van je werkzaamheden. Zo draag je met jouw kennis en ervaring bij aan de verbetering van de algehele dienstverlening van Provinciale Waterstaat.
Door de verschillen in openingstijden van de verschillende Kunstwerken zal je flexibel ingezet worden vol-gens een dienstrooster en mogelijk ook in ploegendiensten waarbij meedraaien in nachtdiensten tot de mogelijkheden kan behoren in de toekomst.

Verdere informatie: zie link


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer