Terug naar vacatures

Clusterjurist Beheer

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 28,8

Gepubliceerd op : 08-04-2021

Sluitingsdatum : 25-04-2021

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft iets minder dan 32.000 inwoners verdeeld over 17 dorpen. Het is een gemeente met ondernemersgeest waar het goed wonen en werken is. De gemeente Tytsjerksteradiel biedt een prettig werkklimaat aan ongeveer 280 medewerkers. Er wordt 'noflik' met elkaar omgegaan en er is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkeling. De organisatie Tytsjerksteradiel is ambitieus. De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen werken ambtelijk samen om bestuurlijk zelfstandig te blijven. Het grootste deel van de organisatie is ondergebracht in de gemeenschappelijk regeling Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De gemeenten afzonderlijk blijven wel verantwoordelijk voor het eigen beleid. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Binnen het team Beheer Binnendienst van het cluster Beheer zijn we op zoek naar een:

Clusterjurist Beheer (0,8 fte)

Wat is de uitdaging?

Het cluster Beheer (ca. 80 fte) zorgt voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen en exploiteert een aantal sportaccommodaties. In toenemende mate brengt dat juridisch getinte vraagstukken met zich mee zoals het sluiten van overeenkomsten, privaatrechtelijke aangelegenheden en het opstellen of actualiseren van gemeentelijke verordeningen voor de diverse beleidsvelden. Daarnaast is er behoefte aan juridische ondersteuning/toetsing van (beleids-)adviezen van de (beleids-)medewerkers In het cluster moeten juridische  beleidsregels worden geformuleerd, vastgesteld  en periodiek geëvalueerd. In de huidige praktijk wordt veelal situationeel en op basis van niet beschreven gewoonten een afweging gemaakt. Dat brengt risico’s met zich mee. Naast deze taken is het ook belangrijk dat proactief ontwikkelingen worden gesignaleerd en passend worden gemaakt voor gebruik binnen het werkterrein. Het is een zeer afwisselende functie omdat je in aanraking komt met veel verschillende beleidsterreinen met vaak ook per terrein specifieke juridische aandachtspunten. Binnen het cluster is het een solitaire nieuwe functie, maar in voorkomend geval kan overlegd worden met andere juridische specialisten binnen de organisatie. In zeer bijzondere kwesties kunnen externe specialisten worden ingeschakeld.

Wie zoeken wij?

We zoeken een stevig in zijn schoenen staande, vakbekwame jurist die in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers/vakspecialisten ervoor zorgt dat het cluster juridisch in control is. Hiertoe moet hij/zij onder meer zelfstandig en pro-actief vorm en inhoud geven aan de op te stellen beleidsregels ca. zoals hiervoor verwoord.

Je bezit naast een solide algemene wetskennis specifieke juridische kennis op (deel-)terreinen van beheer openbare ruimte. Daarnaast ben je thuis in de werkwijze van een gemeente en weet wat dat betekent voor een correcte procesgang.

Wie ben jij?

Voor deze functie zoeken we iemand die voldoet aan het volgende profiel:

  • Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding (juridisch) met aanvullende specifiek op het werkterrein van toepassing zijnde kennis.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van beheer openbare ruimte. Parate kennis van de Gemeentewet en het Privaatrecht is noodzakelijk en je bent in ieder geval goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond de omgevingswet. Bekendheid met relevante ‘vak-‘wetgeving zoals en
  •  zoals bv. de Wegen(-verkeers-)wet en de wet Milieubeheer en aanbestedingsregelgeving strekt tot aanbeveling.
  • Je beschikt over een flinke dosis overtuigingskracht;
  • Je bent flexibel, oplossingsgericht en kunt goed samenwerken
  • Je bent in staat probleemstellingen te concretiseren in een helder advies en aanpak en bent daarbij resultaatgericht;
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en door ontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Het salaris bedraagt minimaal € 2.973,- en maximaal € 4.494,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10, cao Gemeenten). De functie moet nog definitief gewaardeerd worden. Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar. 

Ben je enthousiast?

Stuur dan uiterlijk 25 april a.s. jouw motivatie en cv naar sollicitaties.043256@werkeninfriesland.nl. De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 3 mei a.s.. We vragen je hier rekening mee te houden.

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Mient Verbeek, manager Beheer via telefoonnummer 140511. Voor andere vragen zijn Tjitske Visser en Femke Kuindersma bereikbaar via infoHRM@t-diel.nl.

Wanneer hier aanleiding toe is, kunnen we je vragen deel te nemen aan een assessment. Ten slotte vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van je.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld, delen wel!


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Mient Verbeek

mverbeek@t-diel.nl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
HRM

infohrm@t-diel.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.043256@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 25-04-2021 binnen zijn.

Solliciteer