Terug naar vacatures

Ecologisch Adviseurs Soortenbeleid (2 fte)

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 32-36 uur per week

Gepubliceerd op : 13-03-2019

Sluitingsdatum : 27-03-2019

Ecologisch adviseurs soortenbeleid (2fte, 32-36 uur)

In het Natuurpact zijn met het Rijk afspraken gemaakt over de decentralisatie van natuurtaken naar provincies. Hierdoor heeft de provincie nieuwe taken gekregen, onder andere op het vlak van soortenbeleid. Ook uit de nieuwe Wet natuurbescherming vloeien nieuwe bevoegdheden en taken voor de provincie voort.

Het soortenbeleid gaat enerzijds over het beschermen van soorten en anderzijds over de bestrijding van soorten c.q. het voorkomen van schade veroorzaakt door soorten.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor het soortenbeleid. In samenspraak met in- en externe partijen, stel je nieuw beleid op en je werkt dit uit in concrete maatregelen. Het gaat hierbij in ieder geval om:

  • • Beschermingsmaatregelen en -voorzieningen voor otters
  • • Schade veroorzaakt door ganzen en dassen
  • • De wijze waarop we om moeten gaan met exoten (uitheemse soorten)
  • • De (mogelijke) terugkeer van de wolf
  • • Het afronden van de motie over het stimuleren van de insecten

Je geeft ecologische adviezen en vertegenwoordigt de provincie op dit thema in landelijke, regionale en provinciale overleggen. Samen met andere in- en externe partijen zorg je dat de vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. Je adviseert de verantwoordelijk portefeuillehouder van GS over politiek-bestuurlijke kwesties. Dit doe je in overleg met de opgavenmanager en collega’s. Je werkt nauw samen met andere collega’s die zich bezig houden met soortenbeleid, en met collega’s uit het team Groene Wetten (Omgevingszaken).

Hoe:

Je bent de vraagbaak voor collega’s en externe partijen op het gebied van provinciale soortenbeleid. Wanneer nodig initieer je overleggen met de betrokken partijen. Je weet binnen de wettelijke kaders te kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

Je kent de context waarin je jouw werk doet, overziet de verschillende belangen en snapt dat jouw adviezen niet alleen inhoudelijk juist moeten zijn, maar ook rekening moeten houden met die diversiteit aan belangen om ze geaccepteerd te krijgen.

Wie:

Wij zoeken een collega met een afgeronde opleiding biologie/ecologie en relevante werkervaring (ecologische advisering en beleidsvorming). Voor deze opdracht is het van belang om actuele kennis van de geldende wet- en regelgeving te hebben en te houden. Verder is het belangrijk om te beschikken over bestuurlijke sensitiviteit, goede communicatieve vaardigheden, het kunnen omgaan met conflicterende belangen, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.

Wij bieden een tijdelijk dienstverband aan met uitzicht op vast.

Schaalindicatie

11

Ingangsdatum

1 mei 2019

Reactiedatum

Tot en met 27 maart 2019 via de link Reageren http://www.tangram-tis.nl/10083/Vacatures/10083-02S0002LOP/Vacature-Vacatureopdracht%3A-Ecologisch-adviseurs-soortenbeleid?location=2#top


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Martijn Iping

m.iping@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Ellen Kools Hr adviseur
58-2925925
e.kools@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer