Terug naar vacatures

(Geo)hydroloog met een integrale blik

Provincie Friesland

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 20-05-2020

Sluitingsdatum : 10-06-2020

Binnen het team water geef je hydrologische adviezen ten behoeve van vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen (inclusief drinkwaterwinningen) en voor Warmte Koude Opslag (WKO). Daarnaast adviseer je over vergunningen voor zandwinningen, mijnbouwactiviteiten (zout- en gaswinning) en grootschalige infrastructurele projecten, zoals aanleg aquaducten, tunnels, sluizen, windmolenparken etc. Je hebt een belangrijke adviesfunctie ten aanzien van zowel de landelijke als Friese aanpak klimaatadaptatie, bedoeld om onze provincie in 2050 klimaatbestendig te maken.
Verder werk je mee aan de Friese klimaatatlas in het kader van het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). Door samen te werken met Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten kunnen kansen worden benut, die de klimaatverandering met zich meebrengt en de provincie Fryslân beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Verdere informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink.

http://www.tangram-tis.nl/10083/Vacatures/10083-02S0002ZGP/Vacature-Vacature%3A-%28Geo%29hydroloog-met-een-integrale-blik?location=2#top

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Ellen Kools Hr adviseur
0646994293
e.kools@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer