Terug naar vacatures

Landschapsarchitect

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 09-04-2019

Sluitingsdatum : 26-04-2019

Je levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving in Fryslân door advisering op het vlak van landschap. Je adviseert aan continue processen zoals planologie en groene wetten en aan de opgaven zoals infrastructuur, duurzame energie en gebiedsontwikkeling. Maar ook aan externe partijen zoals gemeenten, het rijk en particuliere initiatieven. Je adviseert vanuit jouw vakgebied landschap aan en over allerlei verschillende thema’s. Van grootschalige onderwerpen zoals energietransitie, waterhuishouding, natuur, infrastructuur, veenweideproblematiek tot landschappelijke inpassing op kleinere schaal van wegen, bedrijfsterreinen, dorpsuitbreidingen tot aan vormgeving van bruggen. Door mee te werken aan al deze projecten vorm jij mede het provinciaal beleid; je helpt de visies te ontwikkelen op de veenweideproblematiek, maar ook over de landschappelijke inpassing van windmolenparken en/of zonnevelden in het Friese landschap. Ook bijvoorbeeld in de uitwerking van de Omgevingsvisie via (uitvoerings)programma’s en de Verordening Romte. Een stuk beleidsontwikkeling maakt onderdeel uit van jouw functie; jij denkt mee over en schrijft en tekent mee aan deze ontwikkelingen.

Onderdeel van de opdracht is ook dat je Landschapsbeheer Friesland en twee Nationale Landschappen ondersteunt. Zowel door inhoudelijke advisering / meedenken en door subsidiëring vanuit de provincie.

Je doet je werk vanuit jouw specialistische kennis van landschapsarchitectuur. Je geeft invulling aan het beleidsdocument voor landschap en cultuurhistorie “Grutsk op ‘e Romte”. Dit doe je door in- en externe advisering, door ontwerpend mee te denken, te toetsen, te beoordelen, kaderstellend te zijn en Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hierover zelfstandig van advies te voorzien.

Verdere info:

https://www.tangram-tis.nl/10083/Vacatures/10083-02S0002MGP/Vacature-Vacatureopdracht%3A-Landschapsarchitect?location=2#top


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Andre van Toly manager adviespool
06-52798960
a.h.vantoly@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Ellen Kools Hr adviseur
0646994293
e.kools@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer