GESLOTEN IN WEKEN 31 EN 32

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 28 juli (vanaf 12.00 uur) tot en met 13 augustus. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacature- of DAS-systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 14 augustus weer in behandeling genomen.

Terug naar vacatures

Lid voor de rekenkamercommissie

gemeente Weststellingwerf

Benodigde opleiding:

Dienstverband:

Aantal uren per week: N.B.

Gepubliceerd op : 11-09-2023

Sluitingsdatum : 11-10-2023

De gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) zoeken


Een lid voor de rekenkamercommissie

De gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland werken samen wat de rekenkamerfunctie betreft en hebben hier een bestuursconvenant voor afgesloten. Dit houdt in dat de gemeenteraden van deze gemeenten ieder voor zich dezelfde externe voorzitter en externe leden van de rekenkamercommissie benoemen.

Wegens het vertrek van een van de externe leden wordt een nieuw lid gezocht voor de rekenkamercommissie.

Taken van de commissie
De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Daartoe initieert en begeleidt de rekenkamercommissie 1 à 2 onderzoeken per jaar per gemeente. Deze onderzoeken betreffen uiteenlopende onderwerpen en hebben elk hun eigen dynamiek.

Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en de verantwoording daarover. De rekenkamercommissie bestaat uit twee externe leden en een externe voorzitter en wordt ondersteund door een extern secretaris.
De rekenkamercommissie beschikt over een eigen budget per gemeente.

Wat zijn de werkzaamheden?
U neemt deel aan de vergaderingen van de rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderzoeksonderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet met raadsleden, verricht of begeleidt (voor)onderzoek, beoordeelt conceptrapporten en stelt conclusies en aanbevelingen op. Om dit alles goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat u het lokale bestuur volgt.

Uw profiel
U heeft een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op bestuurskundig/juridisch gebied en beschikt over onderzoeksvaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen. U bent op de hoogte van de ontwikkelingen zowel binnen de gemeenten als in de regio Zuidoost Fryslân. U bent breed inzetbaar.


U bent geen ambtenaar bij de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraad een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeenten en door de gemeenten gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent niet actief geweest als bestuurder voor één van deze gemeenten.

Competenties:

  • Inzicht in het functioneren van politieke verhoudingen en bestuurlijke processen;
  • Ervaring met het verrichten en begeleiden van onderzoek;
  • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
  • Kennis van de lokale overheid;
  • Goede representatieve en communicatieve vaardigheden;
  • Onderhandelingsvaardigheden;
  • In staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming.

Vergoeding
Voor de te verrichten werkzaamheden ontvangen de voorzitter en de leden een vergoeding. Deze bestaat uit een vaste vergoeding voor bijwonen van de vergaderingen van de commissie (€ 200,- voor de voorzitter en € 160,- voor de leden). Daarnaast is er een vergoeding voor het verrichten van onderzoek (voorzitter € 75,- en leden € 60,- per uur). Reiskosten worden vergoed volgens de regels die daarvoor in de gemeenten gelden.

Voor meer informatie over de vacature en het functieprofiel kunt u zich wenden tot de secretaris van de rekenkamercommissies, Jellie Rijpma, 06-48645616

Meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u vinden op de websitepagina’s van de gemeenten.

www.ooststellingwerf.nl/rekenkamercommissie

www.weststellingwerf.nl/rekenkamercommissie

www.opsterland.nl/Rekenkamercommissie

Reacties
Heeft u belangstelling ? Reageren kan via onderstaande sollicitatieknop. U kunt uw sollicitatie richten aan de gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.062920@sollicitaties.werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 11-10-2023 binnen zijn.

Solliciteer