Terug naar vacatures

Medewerker Gebiedsteam, expertise Jeugd

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 28

Gepubliceerd op : 12-08-2019

Sluitingsdatum : 25-08-2019

Mei-inoar doen wat werkt

Súdwest-Fryslân blijft vernieuwen in het sociaal domein. Beter aansluiten op de vragen en mogelijkheden van onze inwoners. We denken niet dat we het zelf het beste weten. Inwoners worden uitgenodigd om zelf de regie in handen te nemen. Zij weten wat in hun leven, straat, buurt, stad of dorp nodig is. En hoe zij de samenleving willen verbeteren. Want iets doen wat werkt geeft energie.

De bedoeling

Uitgaan van vraag en oplossing van de inwoners en samen doen wat werkt! Regie bij de inwoner en veel ruime voor de professional om te doen wat nodig is. We werken samen met inwoners, hun naaste omgeving en professionals. Wat inwoners zelf of met anderen kunnen regelen doen wij niet. Deze omslag in doen en denken heet: Transformatie. De transformatie vraagt om een verandering in ons handelen. Daar zijn we wel aan begonnen maar we zijn er nog niet!

Er zijn vier gebiedsteams. Ieder gebiedsteam wordt aangestuurd door een teammanager.

Voor het Gebiedsteam Sneek Zuid zoeken we een medewerker Gebiedsteam met aandachtsgebied Jeugd voor 28 uur per week. De voorkeur gaat hierbij uit naar een collega die ervaring heeft met de routes rondom het regiecentrum, Veilig Thuis, Beschermtafel voor Jeugd en een VTO kan schrijven.

Taken

 • Je faciliteert inwoners en hun netwerk zodat er balans ontstaat in de draagkracht en de draaglast;
 • Je faciliteert en werkt vanuit het plan van de inwoner zelf en geeft daarbij helder de ruimte en de kaders aan;
 • Je bent present, doet wat nodig is op alle leefgebieden;
 • Je voert zo nodig regie op de uitvoering van het plan, biedt samenhang in de hulp-dienstverlening;
 • Je bent gericht op preventie en het terugdringen van specialistische hulp;
 • Je hebt een generalistische houding en tegelijkertijd behoud en versterk je de kennis op het specialisme Jeugd en jeugd op scholen;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan je collega’s betreffende jeugd en opvoeding;
 • Je draagt bij aan een netwerk in een gebied door evenwaardig samen te werken met inwoners en scholen, (vrijwilligers)organisaties, bedrijven en instellingen;
 • Je geeft uitvoering aan de vastgestelde pedagogische visie; je voert alle taken uit in het vrijwillig kader (waaronder zo nodig samenwerken met de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, SAVE en de Raad voor de Kinderbescherming);
 • Je zorgt voor tijdige, juiste rapportages en gegevensverwerking.

Profiel

Je bent iemand die

 • een aantoonbare drive heeft voor en kennis van het werken in het sociaal domein;
 • beschikt over de competenties coachen, buurtpresentie/netwerken, aanpassingsvermogen, samenwerken, creativiteit en durf;
 • in woord en daad bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling naar generalist;
 • transformatievaardigheid en zelfontwikkeling als competentie heeft;
 • let op de balans tussen kosten en baten;
 • beschikt over een HBO opleiding Social Work of vergelijkbaar;
 • beschikt over SKJ registratie (vereiste);
 • beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de (zwaardere) Jeugdhulp;
 • wil werken op tijden waarop dat nodig is;
 • in het bezit is van een rijbewijs B en de beschikking heeft over vervoer.

Wij bieden

 • een aanstelling voor 1 jaar, bij goed functioneren zal dit worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • een grote uitdaging in een enthousiast team in een dynamische organisatie;
 • een functie ingedeeld in het functieprofiel Medewerker beleidsuitvoering II, waaraan een salaris verbonden is van maximaal € 3.805,- (functieschaal 9) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief een individueel Keuze Budget(IKB) van 17,05%;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, vrij besteedbaar budget via IKB met uitruilmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Meer informatie   

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tjits Roulé, teammanager gebiedsteam Sneek Zuid, tel. 06-25717082.

Je sollicitatiebrief met motivatie en cv kun je tot 26 augustus a.s. per mail sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer SD-2019-4E

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 28 en/of donderdag 29 augustus.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitatie@sudwestfryslan.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 25-08-2019 binnen zijn.

Solliciteer