Terug naar vacatures

Meitinker / gebiedsmedewerker

Benodigde opleiding: HBO 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 32

Gepubliceerd op : 06-02-2020

Sluitingsdatum : 20-02-2020

Meitinker / Gebiedsmedewerker

(voor 32 uur per week)

Vind jij het leuk om samen met de inwoner oplossingen te vinden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en meedoen? Lees dan snel verder want dan zijn we op zoek naar jou! 

Je functie

Welke rol vervul je?

De meitinker is de Toegang tot gemeentelijke voorzieningen. Men kan voor alle vragen over wonen, zorg, welzijn en meedoen terecht bij de meitinker. Samen met de inwoner wordt gekeken welke oplossingen er zijn. Zijn er geen mogelijkheden in de directe omgeving en voorliggend dan heeft de meitinker het mandaat om Wmo, bijzondere bijstand of schuldhulpverlening in te zetten. De meitinker is zelf geen hulpverlener, maar weet wat er in zijn wijk/dorp te halen is en heeft korte lijnen met de collega’s die preventief ondersteuning kunnen bieden.

Waar hebben we jou voor nodig?

Je taken zijn onder andere:

 • De meitinker is het eerste aanspreekpunt voor inwoners die ondersteuning vragen ten behoeve van wonen, werk, jeugd, welzijn of zorg;
 • In beeld brengen van het sociaal netwerk van de klant en stimuleren/motiveren van de klant hier gebruik van te maken;
 • De meitinker weet signalen (van cliënt, preventieteam/netwerk, sociaal netwerk gemeente, huisartsen, hulpverleners en andere hulpverlenende keten- en netwerkpartners etc.) goed op te pakken en geeft input voor de vorming van nieuw beleid;
 • Een goed beeld hebben van het preventieve aanbod om vragen voorliggend weg te kunnen zetten om daarbij de burger weer deel te laten nemen aan de maatschappij;
 • De meitinker werkt outreachend en komt daarbij in zeer diverse situaties terecht. De meitinker is in staat te interveniëren bij een zorgelijke situatie om samen met cliënt en andere betrokkenen terugval te voorkomen;
 • De meitinker is in staat om het groter geheel te overzien en de verschillende belangen op diverse niveaus te begrijpen en rekening mee te houden;
 • De meitinker heeft mandaat om maatwerk te leveren en besluiten te nemen buiten vastgestelde kaders;
 • De meitinker doet onderzoek door middel van keukentafelgesprekken, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar de mogelijkheden vanuit de eigen kracht en het netwerk van de cliënt. Als dit niet voldoende is wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit het maatschappelijk voorveld, zoals het preventieteam, vrijwilligerswerk etc.;
 • De meitinker draagt bij aan de ontwikkeling en samenwerking binnen het maatschappelijk voorveld. Door het bevorderen van de sociale cohesie binnen het maatschappelijk voorveld wordt de individuele en collectieve zelfredzaamheid versterkt. Hieronder valt het bevorderen van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers binnen de gemeente;
 • De meitinker durft, indien de situatie daar om vraagt, risico te nemen en van de protocollen af te wijken;
 • De meitinker levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen(nieuwe) t.b.v. optimaal functionerende Toegang van de gemeente Heerenveen.

Je Profiel

Kennis en ervaring

 • Een afgeronde Hbo opleiding, bij voorkeur gericht op de functie;
 •  Minimaal drie jaar ervaring als gebiedsteammedewerker met expertise Wmo;
 • Ruime ervaring in de uitvoering van de Wmo, inclusief Beschermd Wonen;
 • Kennis van beleidsterreinen: Schuldhulpverlening, participatiewet en jeugdwet;
 • Kennis van nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein;
 • Creatief in het vinden van oplossingen buiten de gebaande kaders;
 • Kennis en ervaring met het stellen van indicaties voor de Wmo (oud Wmo, extramurale begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf);
 • Kennis en ervaring op het gebied van indicatiestellen Beschermd Wonen;
 • De meitinker is communicatief zeer vaardig. Dient goed te luisteren en maakt daarbij echt contact. De meitinker kan zich goed in de hulpvrager verplaatsen, maar blijft een zakelijke instelling houden;
 • Ervaring met het voeren van “keukentafelgesprekken”;
 • Ervaring met en kunnen werken met Suite4SociaalDomein;
 • Collegiaal en goed kunnen samenwerken;
 • Beheersing van de Friese Taal (tenminste kunnen verstaan);
 • Beschikking over een auto en geldig rijbewijs.

Competenties

Je beschikt over een goed analytisch vermogen, bent in staat om op een motiverende en stimulerende wijze mensen in beweging te krijgen, kunt je zowel schriftelijke als mondeling goed uitdrukken en bij dit alles ben je gericht op kwaliteit.  

Jouw toekomstige werkomgeving

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerenveen is in 2018 ontstaan door de samenvoeging van twee afdelingen (beleid & regie en uitvoering &ondersteuning). In de afdeling zijn alle taken en functies in het sociaal domein samengevoegd. Hierdoor is er een eenduidige en samenhangende aansturing, zodat de inhoudelijke doelen en de koers van de organisatie eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. De nieuw ontstane afdeling heeft een koers uitgezet en deze is vertaald in een organisatie-ontwikkeltraject. De eerste stap inde ontwikkeling legt de focus op de integrale samenwerking binnen de afdeling en het gezamenlijk sturen.

Binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling werken bij het team Toegang 19 vaste medewerkers, waarvan 14 meitinkers, 4 procesregisseurs, 1 Wijk GGD’er en 1 administratieve kracht samen voor de Heerenveense samenleving.

Over de gemeente Heerenveen

Werken bij de gemeente Heerenveen staat voor het werken in een organisatie met vele gezichten. Een plaats met stadse allure en een uitgestrekt buitengebied met levendige dorpen. In ons werk houden we de regie goed in handen en geven we veel ruimte voor eigen initiatieven. Heerenveen is ambitieus, creatief en volop in beweging. Werken bij de gemeente Heerenveen betekent dat je een bijdrage levert aan de Heerenveense samenleving en tegelijkertijd werkt aan je eigen ontwikkeling.

Binnen de gemeente Heerenveen werk je volgens de volgende vier leidende principes:

 1. We richten ons op buiten;
 2. We zijn transparant en vragen feedback;
 3. We verdienen vertrouwen (investeren in relatie, controle op specifieke afspraken – hoog in

vertrouwen, laag in tolerantie);

   4. We zorgen voor balans tussen wat moet en wat kan.

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie in een ambitieuze en sterk groeiende organisatie met voldoende doorgroeimogelijkheden, waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling. Je gaat werken in een professionele werkomgeving met een prettige, informele werksfeer. Naast inhoudelijke uitdagingen bieden we jou een prima arbeidsvoorwaardenpakket.

Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden we je een salaris in schaal 10 van minimaal € 2.914,- tot maximaal € 4.406,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief 17,05% individueel keuze budget.

We bieden je eerst een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, bij goed functioneren behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je bellen of mailen met Titia Woudwijk, teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling (0513) – 617 640 of t.woudwijk@heerenveen.nl

Heb je interesse?

Stuur dan uiterlijk 20 februari a.s. een e-mail met CV en motivatie.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 februari 2020 in de ochtend.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Titia Woudwijk teamleider WIMO
0513-617640
t.woudwijk@heerenveen.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.036286@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 20-02-2020 binnen zijn.

Solliciteer