Terug naar vacatures

Nazorgcoördinator Vogelwacht Heerenveen/Oranjewoud

Benodigde opleiding: MBO 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 4

Gepubliceerd op : 13-02-2020

Sluitingsdatum : 01-03-2020

De Vogelwacht Heerenveen Oranjewoud is een actieve vereniging die al 49 jaar met een enthousiaste groep liefhebbers proberen we het aantal weidevogels in ons gebied in stand te houden. Deze vrijwilligers gaan in het voorjaar een aantal malen het veld in om vogels te tellen en te registreren. En daarmee natuurlijk gewoon genieten van het mooie landschap dicht in de buurt.   Maar we doen meer!  Onze vereniging bestaat uit  580 leden. We hebben diverse werkgroepen die zich op verschillende manieren inzetten.

Nazorg: De mensen die zich inzetten voor het in stand houden van het aantal weidevogels zitten bij de nazorg. Deze bestaat uit 36 veldwachters die de nazorg doen in de weilanden in het gebied Heerenveen Oranjewoud. Zij onderhouden actief contact met de boeren, helpen bij het beschermen van de nesten en voeren 3x per jaar tellingen uit in hun gebied. Onze wacht is onderverdeeld in 3 rayons met wachthoofden die assisteren in de registratie. Mede door sterke predatie in ons gebied zetten we in 2020 in op het verhaal achter de enorme teruglopende cijfers.

Vacature nazorgcoördinator:

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk met uitdaging? Dan is de vacature nazorgcoördinator wellicht iets voor jou! Taken bestaan uit:

  • Het gehele jaar: Contact onderhouden met alle wachthoofden. Rayons bezet houden met nazorgers en evt. gaten opvullen. Moeilijkheden en problemen oplossen
  • Bijhouden van Aaisykjen.nl:  Doorvoeren van n.a.w. wijzingen/gegevens van nazorgers; Doorvoeren van rayonwijzingingen; Zorgen dat alle nazorggegevens op tijd en juist worden ingevoerd + eindrapport.
  • Nazorgdag: Organiseren, uitnodigen en uitvoer hiervan, resultaten rapporteren aan de BFVW (met ondersteuning van het bestuur)
  • Voorjaarsvergadering: (met ondersteuning van het bestuur) Zorgen voor de aaisyker/nazorg passen, tevens het uitgeven hiervan. Nazorgers wijzen op evt. veranderingen, zowel in het systeem en regelgeving. Aankondigen nazorgdag
  • Met het Rayon Oer de Tjonger alarmtellingen doen en inzetten van camera’s om preditoren beter in beeld te brengen - het verhaal achter de cijfers letterlijk in beeld brengen.
  • Soepel verloop van het nazorgseizoen: Controle op invoer aaisykjen.nl, waar nodig ingrijpen. Einde seizoen alle gegevens in het systeem hebben.(1 september)
  • Na 1 september eindverslag maken, resultaten doorgeven aan wachthoofden, en door sturen naar de redactie van het jaarverslag.

Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Lutske Visser secretaris

secretaris@vwho.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: secretaris@vwho.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 01-03-2020 binnen zijn.

Solliciteer