Terug naar vacatures

Praktijkbegeleider/Orthopedagoog Gebiedsteams

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Tijdelijk/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 31-07-2019

Sluitingsdatum : 26-08-2019

Mei-inoar doen wat werkt: hoe werkt het sociaal domein in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân vernieuwt in het sociaal domein. In onze aanpak verschuiven regie en eigenaarschap naar alle betrokkenen samen. We willen met de transformatie van het sociale domein voor mensen het verschil maken. Onderdelen daarin zijn: versterken van de kracht van de samenleving en het vernieuwen van het (zorg)aanbod. We zetten in op het uitgangspunt: van curatief naar preventief. Op basis van een analyse van de leefgebieden van inwoners, willen we gerichte preventie inzetten. Dit doen we integraal voor Jeugd, WMO, Participatie en schulddienstverlening.

Hoe werken onze gebiedsteams

In onze gebiedsteams werken we vanuit het T-shape concept: iedere collega kijkt in de breedte naar een situatie en brengt daarnaast zijn eigen specialisme in. Hiermee voorkomen we versnippering: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur. Wanneer een inwoner met een vraag bij het Gebiedsteam komt, kijkt de medewerker Gebiedsteam samen met de inwoner naar de situatie en hoe die te veranderen. We noemen dit de brede vraagverheldering. Dit leidt tot een concreet ondersteuningsplan met te behalen resultaten. Eventueel zetten we specialistische hulp- en ondersteuning in van netwerkpartners. Deze afspraken leggen we vast in een helder geformuleerde beschikking.  In onze gemeente zijn vier gebiedsteams: Sneek Noord, Sneek Zuid, Buitengebied SWF en Bolsward e.o. Ieder team heeft ongeveer 25 medewerkers. In deze teams werken we voor alle leeftijden én op alle leefgebieden. Ieder gebiedsteam wordt aangestuurd door een teammanager.

Wat zoeken we?

We zetten stappen in de positionering van het vak van gebiedsteammedewerker en de doorontwikkeling van de teams. We zijn daarom op zoek naar een stevige praktijkbegeleider met als achtergrond orthopedagogiek voor 36 uur per week.
Wij zoeken een collega die de integrale visie van de gemeente SWF op een actieve manier uitdraagt. Die enerzijds een stevige gesprekspartner is voor aanbieders en anderzijds de gebiedsteammedewerkers weet te coachen op zowel inhoud als positionering.

De praktijkbegeleider maakt deel uit van een ‘team praktijkbegeleiders’, waarin een ieder zijn eigen deskundigheid (WMO, participatie en jeugd) inbrengt.

Taken

 • Je draagt mede zorg voor de kwaliteit en professionaliteit van het vak en verbetering van het primaire werkproces in onze organisatie;

 • Je biedt steun, duidelijke kaders en 1 op 1 toetsing aan de medewerkers Gebiedsteam; 

 • Je hebt een belangrijke rol om de kosten van de ondersteuning te verlagen;

 • Je verbindt het beleid en de uitvoering;

 • Je ondersteunt collega’s in het pakken van regie in complexe zaken en het begeleiden van casuïstiekbesprekingen;

 • Je benoemt en zoekt oplossingen op casusniveau voor knelpunten in en buiten de organisatie;

 • Je filtert dilemma’s tot een agenda om van te leren;

 • Je bent in staat om collega’s  te coachen, aan te spreken, te positioneren, te begrenzen en durft stelling te nemen;

 • Je creëert mee aan een werkomgeving, waar ruimte is om te experimenteren, plezier te hebben, fouten te maken, netwerken te bouwen en niet alles zelf te willen en kunnen;

 • Je bent een stevige onderhandelaar die zich zakelijk kan positioneren in relaties met (zorg) aanbieders en netwerkpartners.

Wat neem je mee

Als praktijkbegeleider gebiedsteams beschik je over de volgende (TMA)competenties:

 • onderhandelen
 • durf
 • kwaliteitsgerichtheid
 • overtuigingskracht
 • transformatievaardigheid
 • coachen
 • luisteren 
 • probleemanalyse

Profiel

Je beschikt over:

 • een generalistische blik;
 • creatief denkvermogen;
 • een proactieve houding; je kunt vorm geven aan netwerken en integrale samenwerking;
 • kennis en ervaring in het werken met complexe praktijksituaties;
 • het vermogen om collega’s en management te inspireren in ‘het werken vanuit de bedoeling’ en met het plan van de inwoner zelf (de Nieuwe Route);
 • een afgeronde opleiding Orthopedagogiek (WO);
 • professionele autonomie; je houdt je professionele ontwikkeling en (SKJ-) deskundigheid bij;
 • stevige kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • bereidheid om op vrijdag te werken.

Wij bieden

 • een aanstelling in een enthousiast team bij een gemeentelijke organisatie die volop in beweging is;
 • een functie ingedeeld in het functieprofiel Medewerker Beleidsuitvoering I, waaraan een salaris verbonden is van maximaal € 4.225,00 bruto per maand (functieschaal 10) bij een fulltime dienstverband, exclusief de opbouw van 17,05% individueel keuzebudget (IKB);
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding woon- en werkverkeer, vrij besteedbaar budget via individueel keuzebudget, opleidingsmogelijkheden en flexibele werktijden.

Je krijgt daarnaast volop de ruimte om je professionele autonomie te ontwikkelen en bij te houden en samen te leren. De functie is in eerste instantie tot 31 december 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke Span; telefonisch: 06-50906332 of per mail m.span@sudwestfryslan.nl.

Je sollicitatiebrief met je motivatie en cv kun je tot 27 augustus 2019 per mail sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer SD-2019-5e. De sollicitatiegesprekken zullen op woensdag 4 september 2019 plaatsvinden.

Talent Motivatie Analyse (TMA) kan deel uit maken van de selectieprocedure.  


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitatie@sudwestfryslan.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 26-08-2019 binnen zijn.

Solliciteer