Terug naar vacatures

Projectleider/ generiek adviseur Zorg en Welzijn

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Tijdelijk/Parttime 

Aantal uren per week: 28

Gepubliceerd op : 11-01-2021

Sluitingsdatum : 24-01-2021

  • Je ontwikkelt een duidelijke strategische visie op de provinciale rol op het thema zorg en welzijn, in aansluiting op het bestuursakkoord.
  • Vanuit je kennis heb je een aanjaagrol en zoek je verbinding met de andere opgaven. Je zorgt dat actuele vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn daar onder de aandacht worden gebracht, om zowel intern als extern de verbinding te kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, innovaties in het MKB, etc.
  • Provinciaal inhoudelijk aanspreekpunt op dit thema, intern en extern (oa. voor Funs lok op ien en Sûnens en Mienskip)
  • Je bouwt aan duurzame netwerken rondom het sociaal en zorgdomeinen welzijnsorganisaties Vanuit dit netwerk zorg je voor kennisdeling en samenwerking en jaag je projectontwikkeling en activiteiten aan en creëer je eventueel subsidiemogelijkheden.
  • Samen met de partners bepaal je de agenda van de bestuurlijke adviestafel Seker en Sûn. Bestuurders uit welzijn, onderwijs, zorg, gemeenten en de provincie zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg in Fryslân en de gezamenlijke opdracht daarbinnen. Je maakt voor de gedeputeerde de annotaties en zorgt voor adequate verslaglegging en het bewaken van de gemaakte afspraken.
  • Je bent opdrachtgever en partner binnen de klankbordgroep Bloeizone Fryslân, met HANNN als aanjager/projectleider. De bedoeling van Bloeizone Fryslân is dat door initiatieven van onderop een omgeving ontstaat (bloeizones) die uitdagen tot gezond gedrag. De looptijd van dit project is tot september 2022.

De projectleider/generiek adviseur wordt met name in de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door een projectondersteuner.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Judith Swart Ranshuysen Poolmanager
058-2925502
a.j.swartranshuysen@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Willy de Jong

w.dejong@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer