Terug naar vacatures

Projectleider Scholing (Fryslân Werkt!)

gemeente Leeuwarden

Gepubliceerd op : 03-05-2021

Sluitingsdatum : 18-05-2021

Wat ga je doen

Looptijd: 6 maanden. Verlenging is mogelijk, 24 uur per week
Per direct Beschikbaar 


De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daar waar de werkloosheid vorig jaar in Nederland ongekend laag was, ziet de situatie er ondertussen minder rooskleurig uit. Er is een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard aangekondigd door het ministerie van SZW. Het doel van dit pakket is om mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk of nieuwe bedrijfsactiviteiten en inkomen. Het aanvullend pakket richt zich op vier bouwstenen:

 1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (waaronder aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams, de tijdelijke impuls voor de doelgroep van de banenafspraak en de gemeentelijke re-integratie dienstverlening);
 2. Scholing en ontwikkeling (o.a. mbo praktijkleren);
 3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid;
 4. Aanpak armoede en schulden.

De opdracht
Eén van de vier bouwstenen van het aanvullend sociaal pakket is het aanbieden van scholing en ontwikkeling voor behoud van werk of het vinden van nieuw werk. Als arbeidsmarktregio zijn we verantwoordelijk om hiervoor met een plan van aanpak te komen. Als projectleider ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan van aanpak. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op de bestaande dienstverlening. Er is al veel voorwerk gedaan door verschillende werkgroepen. In het plan moeten de volgende zaken terugkomen:
 • Organiseren van praktijkgerichte scholing, in combinatie met het opdoen van werkervaring en begeleiding;
 • Voortzetting en intensiveren van de scholingstrajecten uit het project Perspectief op Werk;
 • Inzetten aanbod (inclusief praktijkleren en kort-mbo) dat wordt geboden door de mbo-instellingen in de regio;
 • Verbinding maken met initiatieven als NL Leert Door;
 • Vormgeven inkoop praktijkleren;
 • Inzetten portal Kansrijk beroep en Kansrijk opleiden.
Taken en verantwoordelijkheden
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen uit het door jou uitgewerkte plan van aanpak. Dit is een regionaal plan van aanpak dat gedragen wordt door alle partijen* binnen WerkgeversServicepunt (WSP) Fryslân Werkt!.

In het kort zijn je taken:
 • Zorgen voor een efficiënte projectaanpak, waarbij resultaat voorop staat;
 • Sturen op het uitvoeren van de activiteiten uit het plan van aanpak;
 • Verslagleggen aan het bestuur en teamleider van WSP Fryslân Werkt!;
 • Zorgen dat de partijen een duurzame samenwerking opbouwen.

De opdracht om tot een regionaal plan van aanpak scholing te komen raakt twee andere regionale projecten; De inrichting van het regionale mobiliteitsteam en de aanpak jeugdwerkloosheid. Het gaat om drie verschillende opdrachten die met elkaar samenhangen en die afstemming behoeven. De projectorganisatie en communicatie-inzet zal daarom ten dienste staan van deze drie projecten.

 

Uren per week

24

Wie ben jij

 • Een verbinder, aanjager en je kunt goed overzicht houden;
 • Je spreekt de taal van werkgevers, onderwijs en je kent overheidsland;
 • Je bent resultaatgericht en pragmatisch;
 • Je bent een overtuigende communicator zowel bij bestuurders als uitvoerenden;
 • Je vindt je weg in een hectische omgeving met verschillende stakeholders;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van complexe projecten;
 • Kennis van de arbeidsmarktregio Fryslân Werkt! een pré;
 • Kennis van en werkervaring bij de betrokken partijen en het onderwerp een pré.

* FNV, CNV, VNO-NCW MKB Noord, SBB, ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, NHL Stenden Hogeschool, van Hall, Provincie Fryslân en UWV, gemeenten en SW bedrijven.
 

Waar ga je werken

Je komt bij het cluster externe dienstverlening, afdeling Fryslân Werkt!, van gemeente Leeuwarden. WSP Fryslân Werkt! is het samenwerkingsverband van de Friese gemeenten, UWV, sociale werkvoorzieningsbedrijven, het onderwijs, VNO-NCW MKB Noord, FNV, CNV, Leerwerkloket en provincie Fryslân. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt door een uniforme werkgeversdienstverlening, projecten en activiteiten gericht op het ontwikkelen en matchen van werkzoekenden met werkgevers. Je legt verantwoording af aan het bestuur van WSP Fryslân Werkt (opdrachtgever).
 

Wat bieden wij

Wij bieden een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van maximaal €5.169,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, salarisschaal 11 car-uwo. (Dit betreft een indiciatieve waardering, definitieve waardering volgt) 

Contractering is op basis van Payroll. 
 


Belangstelling

Solliciteren op deze vacature kan tot en met 18 mei 2021.  Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Saskia Visser van ROC Friese Poort via 06-51107609 of Tamara Huizinga van Fryslân Werkt! via 06-31908638

Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met het team werving en selectie, telefoonnummer 058 233 6164.

De gemeente Leeuwarden let niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons tellen je kwaliteiten.
 
 


Solliciteer direct