Terug naar vacatures

Senior Adviseur Planning en Control

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 32-36

Gepubliceerd op : 16-04-2019

Sluitingsdatum : 05-05-2019

Functieomschrijving

Het complexe werk van Rijkswaterstaat kan niet zonder heldere processen en scherp toezicht. Alleen daarmee bereiken we de kwaliteit, effectiviteit en efficiency die men van ons als infraprovider verwacht. Als senior adviseur speel jij hierbij een essentiële rol. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Het directie- en managementteam, de bedrijfscontroller, de bestuursstaf en collegadienstonderdelen kunnen op jou rekenen als onafhankelijke sparringpartner. Je werkt nauw samen met andere bedrijfsvoeringsdisciplines en bent de verbindende schakel tussen al deze partijen. Jouw werkzaamheden beslaan de werkvelden: de managementcyclus, procesverbetering en audits.

Je bent verantwoordelijk voor het managementcyclusproces binnen Rijkswaterstaat Noord- Nederland (NN). Met je inhoudelijke en financiële kennis bereid je de gesprekken tussen jouw hoofdingenieur-directeur en de directeur-generaal tot in de puntjes voor. Gevraagd én ongevraagd sta je klaar om het directie- en managementteam te adviseren en te ondersteunen bij de sturing van NN. De focuspunten van het Bestuur van RWS en de Visie 2018-2022 van RWS NN staan de komende jaren centraal. Jij hebt deze ontwikkelingen scherp voor ogen en vertaalt ze naar de gevolgen voor de producten en processen waar je afdeling Bedrijf RWS verantwoordelijk voor is. Met je brede blik adviseer je over vraagstukken vanuit meerdere disciplines. In nauwe samenwerking met je collega’s genereer je informatie op directieniveau en zorgt voor optimale afstemming met onze centrale uitvoeringsdiensten en de bestuursstaf.

Waar het gaat om procesverbetering ben je medeverantwoordelijk voor het in control zijn van de organisatie. Je laat je daarbij leiden door rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, leanmanagement en dienend leiderschap. Het management adviseer je over de optimale beheersing van de risico's op korte en lange termijn. Tegelijkertijd help je om processen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Jouw adviezen hebben echt invloed op de besluitvorming rondom complexe en risicovolle (deel)processen. Als trekker of teamlid voer je vanuit een onafhankelijke rol complexe onderzoeken uit die nodig zijn in het kader van het landelijke auditprogramma . Denk aan evaluaties, quick scans en audits.

Functie-eisen

• Je hebt een wo-diploma in bijvoorbeeld bedrijfskunde of (bedrijfs)economie en ervaring

binnen het vakgebied planning en control.

• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een relevante senior adviesfunctie.

• Je bent in staat op te treden als gerespecteerd gesprekspartner op directie- en

bestuursstafniveau.

• Je bent een concerndenker, hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en

vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan het eigen vakgebied en kunt hierin

de verbindingen leggen op inhoud en relatie.

• Je hebt overtuigingskracht, bent innovatief en analytisch sterk En van nature

samenwerkingsgericht

• Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen,

gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.

• Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend,

integer, ondernemend en verbindend.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt  daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het  sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de  loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bedrijf RWS werkt klantgericht en proactief mee aan het neerzetten van de prestaties van Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN). Wij pakken alle taken die nodig zijn om NN meerjarig goed te laten functioneren. Denk aan planning en control, HRM en managementondersteuning.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen  overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact  samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op deze netwerken.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Bart de Zee Hoofd Bedrijf RWS, Werkenpakket en Programmeren
06-52036741
bart.de.zee@rws.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer