Terug naar vacatures

Strategisch beleidsadviseur samenleving

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 11-02-2020

Sluitingsdatum : 24-02-2020

Strategisch beleidsadviseur samenleving

met aandachtsgebied Wmo, Sportstimulering en gezondheid

(voor 36 uur per week)

Vind jij het leuk om zorg te dragen voor de ontwikkeling van strategisch beleid op het gebied van de Wmo, Gezondheid en Sportstimulering? Lees dan snel verder want dan zijn we op zoek naar jou! 

Je functie

Welke rol vervul je?

Als beleidsadviseur in de gemeente Heerenveen ligt je passie op het brede sociaal domein. Je bent in staat ontwikkelingen in het sociaal domein te analyseren en verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden. Jouw accent ligt op het aandachtsgebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op het snijvlak van (preventieve) gezondheid en sport. In jouw rol als beleidsadviseur ontwikkel je beleid van buiten naar binnen. Je signaleert trends en ontwikkelingen. Samen met politiek, burgers en instellingen formuleer je gezamenlijke doelen en maak je afspraken om deze te realiseren. Je vindt het leuk om in een politieke omgeving te adviseren en je kunt mee bewegen, zonder je deskundigheid uit het oog te verliezen.

Waar hebben we jou voor nodig?

Je draagt zorg voor de ontwikkeling van strategisch beleid op het gebied van de Wmo, Gezondheid en Sportstimulering. Je zet mede de koers uit voor de samenhangende opgaven op het brede terrein van het team Beleid & Regie.

Opgaven zijn bijvoorbeeld:

 • Kadernota Sociaal Domein ‘Heerenveen ontwikkelt verder’ implementeren samen met je collega’s;
 • Strategie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2022;
 • Nota sturingsmogelijkheden maatwerkvoorzieningen binnen de wet, het beleid, de inkoop en de toegang op grond van de Wmo;
 • Je hebt een verbindende rol tussen politiek, burgers en instellingen en de ontwikkeling van beleid is gericht op het (van buiten naar binnen) werken aan gezamenlijke doelen;
 • Je bent strategisch adviseur van het college op jouw beleidsterrein en de opgaven die onder jouw verantwoordelijkheid vallen;  En ambtelijk adviseur van je portefeuillehouder bij bestuurlijke overleggen met strategische partners;
 • Je draagt zorg voor het afstemmen en goed organiseren van het beleid binnen en buiten de organisatie; zoals het invullen van de rol van secretaris tijdens het portefeuillehoudersoverleg.
 • Je draagt bij aan een slimme uitvoeringspraktijk;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en sparringspartner voor je collega’s binnen het cluster, zit het clusteroverleg voor en voert voortgangsgesprekken over inhoudelijke werkzaamheden

Je Profiel

Kennis en ervaring

Naast een werk- en denkniveau op HBO+ gebied heb je ervaring met strategisch en tactische beleidsontwikkeling. Je hebt kennis van het brede terrein van het sociaal domein en hebt specifieke deskundigheid op het gebied van de Wmo, sportstimulering en gezondheid. Ervaring met de beleidsadviseursrol is een pre evenals het functioneel leiding geven aan collega professionals.

Competenties

Je hebt een helicopterview, bent creatief, ondernemend en flexibel. Je kunt anderen meenemen in je bevlogenheid, maar weet evengoed obstakels te relativeren naar realistische proporties. Je bent goed in netwerken, samenwerken en zoekt de verbinding actief op. Je hebt een goede politiek-bestuurlijk antenne en bent in staat om ons bestuur goed in positie te brengen.

Daarnaast ben je analytisch scherp en kun je gemakkelijk schakelen van concreet naar abstract en omgekeerd. Ondanks hectiek of waan van de dag, weet jij visies en lijnen voor de langere termijn vast te houden. Je hebt lef en weet je eigen weg te vinden, maar de juiste verhoudingen verlies je nooit uit het oog. Door je kennis, ervaring en je persoonlijkheid beschik je over natuurlijk gezag.

Jouw toekomstige werkomgeving

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerenveen is in 2018 ontstaan door de samenvoeging van twee afdelingen (beleid & regie en uitvoering &ondersteuning). In de afdeling zijn alle taken en functies in het sociaal domein samengevoegd. Hierdoor is er een eenduidige en samenhangende aansturing, zodat de inhoudelijke doelen en de koers van de organisatie eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden. De nieuw ontstane afdeling heeft een koers uitgezet en deze is vertaald in een organisatie-ontwikkeltraject. De eerste stap inde ontwikkeling legt de focus op de integrale samenwerking binnen de afdeling en het gezamenlijk sturen.

Binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling werken bij het team Beleid & Regie ruim 20 beleidsadviseurs, beleidsregisseurs en regisseurs samen voor de Heerenveense samenleving.

Organisatiekoers

We willen een flexibele, omgevingsbewuste en toekomstbestendige organisatie zijn die integraal werkt aan de opgaven in de gemeente Heerenveen. ‘Werken vanuit de bedoeling’ is ons uitgangspunt. En met die motivatie gaat iedere medewerker praktisch aan de slag, ondersteund door vier

leidende principes. Deze principes geven richting aan wat we doen. Ieder van ons kan dit vertalen naar zijn eigen werk.

De medewerker die de gemeente Heerenveen nodig heeft om haar organisatiekoers waar te maken: werkt samen, toont eigenaarschap, richt zich op de bedoeling, is vitaal en wendbaar en is heel divers.

Over de gemeente Heerenveen

Werken bij de gemeente Heerenveen staat voor het werken in een organisatie met vele gezichten. Een plaats met stadse allure en een uitgestrekt buitengebied met levendige dorpen. In ons werk houden we de regie goed in handen en geven we veel ruimte voor eigen initiatieven. Heerenveen is ambitieus, creatief en volop in beweging. Werken bij de gemeente Heerenveen betekent dat je een bijdrage levert aan de Heerenveense samenleving en tegelijkertijd werkt aan je eigen ontwikkeling.

Binnen de gemeente Heerenveen werk je volgens de volgende vier leidende principes:

 1. We richten ons op buiten;
 2. We zijn transparant en vragen feedback;
 3. We verdienen vertrouwen (investeren in relatie, controle op specifieke afspraken – hoog in

vertrouwen, laag in tolerantie);

 1. We zorgen voor balans tussen wat moet en wat kan.

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie in een ambitieuze en sterk groeiende organisatie met voldoende doorgroeimogelijkheden, waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling. Je gaat werken in een professionele werkomgeving met een prettige, informele werksfeer. Naast inhoudelijke uitdagingen bieden we jou een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Aansluiting bij de pensioenregeling ABP en flexibele mogelijkheden om je Individueel Keuze Budget (IKB) in te zetten. Hierdoor heb je meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Het IKB bedraagt 17,05%, van je salaris. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden we je een salaris in schaal 12 van minimaal € 4.194,- tot maximaal € 5.756,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

In verband met het Koersdocument MO en de daarin opgenomen evaluatie van onder andere de organisatiestructuur MO, is de plaatsing in eerste instantie tijdelijk tot 1 juli 2021.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je bellen met Martine van Belkum, hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer (0513) - 617641.

Voor informatie over de procedure kun je bellen met Judith van Dalen, adviseur P&O, via telefoonnummer (0513) – 617 723.

Heb je interesse?

Stuur dan uiterlijk 24 februari a.s. een e-mail met CV en motivatie.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 28 februari 2020.


Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Martine van Belkum

m.vanbelkum@heerenveen.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.036433@werkeninfriesland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 24-02-2020 binnen zijn.

Solliciteer