Terug naar vacatures

Teamleider Financieel Beheer

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 13-02-2021

Sluitingsdatum : 07-03-2021

De afdeling Financiën maakt onderdeel uit van de Opgave Financiën en Middelen en is verdeeld in de teams Financieel Beheer, Team Control en het team Financieel Beleid & Advies. Voor het team Financieel Beheer zoeken wij een Teamleider. Het team beheer heeft ca 25 fte en is onder meer verantwoordelijk voor de financiële administratie en budgetondersteuning van de organisatie. Het team is tevens verantwoordelijk voor de in- en uitgaande facturenstroom, vastlegging van verplichtingen, administratief toekennen van capaciteiten, de betalingen, financial control, management informatie en andere informatie t.b.v. de planning & control cyclus. Tevens stelt de afdeling de jaarrekening op, heeft contact met de accountants en stelt de financiële sturingsinformatie op. De teamleider valt direct onder de opgaveregisseur Financiën en Middelen en is verantwoordelijk voor de personele, organisatorische en financiële resultaten van het team. Het team werkt met Key2Financien, Cloxx en Cognos.
Het team bevindt zich in een belangrijke transitiefase. We willen de missie voor het gehele team bij de afdeling Financien herformuleren en daarbij ook de medewerkers, managers en opgavenraad nauw betrekken. De basis op orde en innovatie is het thema voor de komende jaren. De komende maanden worden de taken, verantwoordelijkheden en structuur van het team verder ingericht en geactualiseerd. Belangrijke begrippen voor de komende periode zijn teamontwikkeling, verbetering van de kwaliteit, digitalisering, robotisering en herinrichten van de administratieve processen. In het afdelingsplan financiën zijn voor het team beheer onder andere opgaven en acties geformuleerd.
De teamleider is binnen het team verantwoordelijk voor het realiseren van deze kwaliteitsimpuls, procesoptimalisatie en digitale transitie.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink:

Wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de functie kun je terecht bij:
Klaas Groenveld
06-10037977
k.p.groenveld@fryslan.frl

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Ellen Kools Hr adviseur
0646994293
e.kools@fryslan.frl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer