Terug naar vacatures

Teammanager wijk- en dorpenteam

Amaryllis

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 32-36

Gepubliceerd op : 23-07-2020

Sluitingsdatum : 09-08-2020

Wie zijn wij?

Amaryllis levert hoogwaardige generalistische basiszorg voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden. Met sociaal werkers in wijk- en dorpenteams is dat laagdrempelig en dichtbij georganiseerd. De ondersteuning door de teams sluit aan bij de vragen van de (kwetsbare) bewoners en knelpunten in hun eigen omgeving.

Wij “doen wat nodig is” waarbij het perspectief van de bewoners voorop staat. We gaan er daarbij vanuit dat de bewoners zelf gaan doen wat zij zelf kunnen doen. We kijken ook wat het sociale netwerk van een bewoner zelf kan betekenen. Waar professionele ondersteuning nodig is, wordt die geboden met het doel de zelfredzaamheid te vergroten. Voor deze nieuwe opdracht wordt er nauw samengewerkt met onze gemeentelijk opererende teams.

De kernwaarden waar Amaryllis voor staat zijn:

 • Samen
 • Dichtbij
 • Verbindend
 • Duurzaam resultaat

Vanaf 2021 geeft Amaryllis met haar samenwerkingspartner Incluzio uitvoering aan een door de gemeente gegunde opdracht. Ter voorbereiding en uitvoering van de daaruit voorvloeiende veranderde werkwijze en taken hebben we extra menskracht nodig en wordt ook het aantal teams en teammanagers uitgebreid.

Wat ga je doen?

Je zorgt voor een optimaal functionerend team, zodat zij als team en als individu in staat zijn kwalitatief goede, veilige en effectieve ondersteuning aan de bewoners van Leeuwarden te bieden, passend bij de opdracht en de visie van de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het organisatiebeleid binnen je team en draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie onder andere als portefeuillehouder voor één of meerdere aandachtgebieden.

De teammanager stuurt de medewerkers aan en draagt de missie, visie, kernwaarden en organisatieprincipes uit naar het team.

De teammanager richt zich daardoor primair op:

 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het eigen team en vervangt collega teammanagers bij diens afwezigheid;
 • Het coachen van het team in het veranderproces en de nieuwe werkwijze (collectieve aanpak, wederkerigheid, inzet sociale basis etc.) en het sturen op samenwerking met de wijk- en dorpenteams en andere gemeentelijke teams;
 • Vormgeven aan zelflerende teams en teamleden stimuleren om dit te bewerkstelligen;
 • Zorgt dat het team een resultaatgericht jaarplan ontwikkelt waarin de opdracht van het team is verwoord in lijn met de thema’s en de leidende kernwaarden;
 • Profilering en positionering van het team richting de eigen organisatie en partners in de sociale basis;
 • Je zorgt ervoor dat werkprocessen effectief en efficiënt verlopen en een met elkaar samenhangend geheel vormen.

Wie is je leidinggevende?

Je valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder.

Wat vragen we van jou?

 • HBO diploma en HBO+ werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met het werkveld en met de van toepassing zijnde werksoort;
 • Kennis van en inzicht in verandermanagement en bedrijfsvoering;
 • Aantoonbaar leidinggevende ervaring;
 • Stimuleert eigen regie door anderen vrij te laten in hun aanpak, maar laat weten er te zijn als het nodig is;
 • Kan anticiperen op problemen en kansen en past eventueel de lange termijn plannen aan;
 • Weet wat ieders talenten zijn, waardeert en gebruikt deze. Vraagt om advies, ideeën en meningen van anderen;
 • Staat open voor wijzigingen in de situatie en beslist op basis daarvan hoe te werk te gaan;
 • Is actief op zoek naar grenzen, kijkt steeds kritisch naar de doelstellingen om te zorgen dat deze ambitieus blijven, past indien nodig deze aan;
 • Fungeert als voorbeeld van verandering(en) die van anderen wordt verwacht;
 • Neemt beslissingen op basis van de aanwezige informatie en durft daarbij buiten de kaders te stappen. 

Specifieke functiekenmerken

 • Klantgerichtheid voor het laten aansluiten van de dienstverlening van het team aan de wensen en behoeften van de bewoners en vrijwilligers (organisaties);
 • Sociale vaardigheden, zoals tact, stimulerend vermogen en overtuigingskracht voor het adviseren en faciliteren van medewerkers;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de coaching en het fungeren als sparringpartner met betrekking tot de professionele doorontwikkeling van de teams.

Enthousiast?

Wij ontvangen graag een motivatie, met curriculum Vitae voor 9 augustus 2020 via mailadres j.vanhuizen@amaryllisleeuwarden.nl

De gesprekken vinden vanwege de vakantieperiode in onderling overleg plaats.

Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Wat hebben wij te bieden?
We hanteren de cao Sociaal werk. De functie is gewaardeerd op schaal 11

Voor informatie over sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je terecht bij :
Jessica van Huizen P&O AmaryllisLeeuwarden
06-48164225
jessica@amaryllisleeuwarden.nl


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: j.vanhuizen@amaryllisleeuwarden.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 09-08-2020 binnen zijn.

Solliciteer