Terug naar vacatures

vaktechnysk meiwurker / vaktechnisch medewerker (kantonnier)

Provincie Fryslân

Benodigde opleiding: VMBO / LBO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 09-09-2021

Sluitingsdatum : 23-09-2021

Vaktechnysk meiwurker (kantonnier)

Vaktechnisch medewerker (kantonnier)

Inhoud van de functie
Ynhâld fan de funksje

 

Team Wegen van de afdeling Provinciale Waterstaat staat aan de lat voor een veilig en functioneel gebruik van de provinciale wegen en fietspaden. Deze werkzaamheden worden deels in eigen beheer en deels door contractpartners uitgevoerd.  Voor deze werkzaamheden zijn wij op zoek naar twee vaktechnisch medewerkers (kantonnier) voor ieder 36 uur per week.

Als vaktechnisch medewerker zorg je onder meer voor het voorbereiden en uitvoeren van kleine civieltechnische onderhoudswerkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld het vervangen van bebording en hectometerpaaltjes, verhelpen van verstoppingen en het opruimen van niet op de weg horend materiaal. Je houdt toezicht op werken die door derden worden uitgevoerd zoals o.a. bij het maaien en hekkelen. Je hebt hiervoor contact met de aannemers en houdt de planning en de kwaliteit van het te leveren werk in de gaten. Je inspecteert in voorkomende gevallen het te onderhouden areaal.  Daarnaast neem je deel aan diverse consignatiediensten, zoals incidentmanagement en eventueel gladheidsbestrijding. Je wordt gezien als het visitekaartje van de provincie en hebt dan ook in veel gevallen direct contact met de Mienskip. Dit kan bijvoorbeeld gaan om snoeien van zicht beperkende beplanting tot het herstellen van defecten aan de rijbaan.  De vaktechnisch medewerker zal worden onder gebracht in een werkploeg. Werkzaamheden worden onder operationele leiding van een coördinator ingepland en uitgevoerd. Je aandachtsgebied is de gehele provincie maar in de praktijk zal je de werkzaamheden uitvoeren vanuit een provinciaal wegensteunpunt. Een groot aantal werkzaamheden zullen door jou zelfstandig worden uitgevoerd.

De gevraagde medewerkers zullen opereren vanuit de Regio Zuid West Fryslân (locatie Bolsward) en Regio Noord (locatie Dokkum).
 

Verder behandel je vragen, klachten en meldingen vanuit de provinciale organisatie. Je moet bereid zijn tot het volgen van de nodige vakinhoudelijke opleidingen.

Wat vragen wij
Wat freegje wy

Je hebt (V)MBO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met civieltechnisch onderhoud.

Je bent zelfstandig maar kunt ook goed in een team samenwerken.

Verder gelden de volgende specifieke eisen:

  • Je moet om kunnen gaan met het Microsoft Office pakket.
  • Beperkt administratieve taken kunnen uitvoeren.
  • Kennis van richtlijnen in de GWW;
  • Kennis van veiligheidsvoorschriften en onderhoudsvoorschriften;
  • Kennis van Arbo-richtlijnen (VCA);
  • Kennis van provinciale verordeningen en verkeerswetgeving;
  • Vaardigheid in het plannen, voorbereiden, coördineren en controleren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden
  • Kennis van Incidentmanagement is een pré.
  • In het bezit van rijbewijs BE

Wat bieden wij
Wat biede wy

Het betreft een vaste functie in schaal 5 (minimum 1.846,62 en maximum 2.638,04). Aanstelling geschiedt eerst voor een jaar, bij gebleken geschiktheid kan een vaste aanstelling volgen.

Urenindicatie
Oerenyndikaasje

2 x 36 uur

Schaalindicatie
Skaalyndikaasje

Startdatum
Startdatum

1 november 2021

Einddatum
Eindatum

n.v.t.

Meer informatie/ interesse
Mear ynformaasje/ Ynteresse

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met S. Vrieswijk, afdelingshoofd Provinciale Waterstaat tel. 06 – 52071118.

 Solliciteren kan via deze link.

 Uiterste reactiedatum is 23 september 2021

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moaie wen- wurk- en leefomjouwing. De provinsje soarget der ûnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek ûndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.

Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer