VP Yoeri van Stokkem (I en OO)

Mijn naam is Yoeri van Stokkem. Ik werk al jaren bij gemeente Heerenveen, op verschillende afdelingen en in verschillende functies. Nu ben ik adviseur integriteit en zit in het team Personeel en Organisatie. Daarnaast ben ik voorzitter van de integriteitscommissie, en in 2016 heb ik de opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond.

Waarom ben ik vertrouwenspersoon?

Zo lang ik me kan herinneren vind ik rechtvaardigheid heel belangrijk. Ook het mensen helpen om (weer) in hun kracht te komen als het even tegenzit is voor mij een sterke drijfveer. Bij de gemeente Heerenveen houd ik me sinds 2005 bezig met integriteit. Ik merk steeds weer hoe belangrijk het is dat je met iemand in vertrouwen, en daardoor open kunt praten over vragen en zorgen die je hebt over integriteit en het omgaan met elkaar. Belangrijk voor de medewerkers, maar zeker ook voor de organisatie. In mijn werk als vertrouwenspersoon wil ik graag een op jouw vraag afgestemde combinatie van deze factoren – rechtvaardigheid, ondersteuning en vertrouwen – bieden.

Wat kun je van mij verwachten?

Allereerst sta ik onvoorwaardelijk naast jou. Ik zal goed luisteren naar je verhaal, en je eigen ideeën. Mijn soms kritische vragen zijn bedoeld om jou verder te helpen bij jouw keuzes. Ook zorg ik ervoor dat ik op de hoogte ben van de afspraken over integriteit en omgangsvormen die in jouw organisatie en afdeling zijn gemaakt, zodat ik je goed kan adviseren over mogelijke stappen die je kunt zetten. Ik neem geen dingen van je over. Om het samen te vatten: jij staat aan het roer, en ik kan zorgen voor een kompas waarmee jij je eigen route bepaalt!

Contactgegevens

Woensdag en donderdag afwezig.