Informatiebijeenkomst Week van de Uitwisseling

Op 24 januari 2019 was in Dokkum de informatiebijeenkomst voor de Week van de Uitwisseling. Het is inmiddels een goed gebruik geworden om naast het verstrekken van schriftelijke informatie ook een bijeenkomst te organiseren. Dit jaar was er sprake van nieuwe en oude samenwerkingen. De informatiebijeenkomst was georganiseerd op het event met de lezing van Jan Rotmans, een samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslan.

Oude en nieuwe gezichten

Op de informatiebijeenkomst konden we veel oude én nieuwe gezichten verwelkomen. Bekende gezichten die de info van dit jaar kwamen halen, maar ook hun ervaringen wilde delen met anderen. En nieuwe gezichten die geïnteresseerd zijn in deelname aan de Week van de Uitwisseling. Deels komend uit de nieuwe samenwerking met Noorderlink.

Gevarieerd aanbod

Mooi om te ervaren hoe de doelstelling van Werken in Friesland om te leren van elkaar en over grenzen te kijken ook in de informatiebijeenkomst vorm krijgt. Naast het delen van de noodzakelijk feiten, wat doet wie en wanneer, werden met name ook mogelijkheden gedeeld om inhoud te geven aan de Week van de Uitwisseling. Van rondleiding tot meekijken bij één afdeling, van workshop tot één-op-één ontmoeting, etc. De eerste geluiden beluisterend zal de Week van de Uitwisseling 2019 weer een gevarieerd aanbod van organisaties en dagprogramma’ bieden. Na afloop van de bijeenkomst werden één-op-één nog vragen beantwoord over de eigen specifieke situatie. Als afsluiting konden de deelnemers de lezing van Jan Rotmans bijwonen, wat ook in groten getale is gebeurd.

Vragen?

We kijken uit naar de Week van de Uitwisseling. Mochten er de komende tijd nog vragen zijn dan kan er altijd een beroep gedaan worden op een van de leden van de Werkgroep van de WvdU.

Met vriendelijke groet,

Doranne Janssen,
Projectleider Week van de Uitwisseling 2019.