Welke organisaties doen mee?

Hieronder vind je een overzicht op (alfabetische volgorde) van de organisaties die van 5 tot en met 9 juni meedoen aan de Week van de Uitwisseling! Staat jouw werkgever ertussen? Dan mag jij je aanmelden voor één Uitwisselingsdag naar keuze! Gebruik bij aanmelding je werk-mailadres, zodat we bij je werkgever kunnen checken of je inderdaad één van hun medewerkers bent.

 1. Alfa-college
 2. Belastingdienst
 3. Caparis
 4. Centraal Justitieel Incasso Bureau
 5. De Dienst Noardwest Fryslân
 6. Dienst Uitvoering Onderwijs
 7. Dienst Vervoer en Ondersteuning
 8. Doc-Direkt
 9. Fers
 10. Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof
 11. Fries Sociaal Planbureau
 12. Gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel
 13. Gemeente Heerenveen
 14. Gemeente Leeuwarden
 15. Gemeente Noardeast-Fryslân
 16. Gemeente Ooststellingwerf
 17. Gemeente Opsterland
 18. Gemeente Smallingerland
 19. Gemeente Súdwest-Fryslân
 20. Gemeente Waadhoeke
 21. Gemeente Weststellingwerf
 22. Justiële ICT Organisatie
 23. Koninklijke Landmacht 43e brigade
 24. Leerwerkloket Fryslân
 25. Ministerie van Defensie – Koninklijke Luchtmacht
 26. Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Terugkeer en Vertrek
 27. N.V. Nederlandse Gasunie
 28. Nationale Politie
 29. Noorderlink
 30. ODC-Noord
 31. Omrop Fryslân
 32. Openbaar Ministerie
 33. PI Ter Apel
 34. PI Veenhuizen
 35. Provincie Fryslân
 36. RDW divisie ICT
 37. RDW divisie R&I en Tolheffing (Veendam)
 38. REA College
 39. Rechtbank Noord-Nederland
 40. Rijksdienst voor ondernemend Nederland
 41. Rijksuniversiteit Groningen/Faculteit der Letteren
 42. Rijkswaterstaat Noord-Nederland
 43. Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
 44. Set In
 45. Shared Service Center DJI
 46. Sport Fryslân
 47. Stichting de Trans
 48. Stichting Doarpswurk
 49. Stichting Toolbox Emmen
 50. Tresoar
 51. Tuinindestad
 52. UWV district Noord
 53. Vanboeijen
 54. Veiligheidsregio Fryslân
 55. Veiligheidsregio Groningen
 56. Wagenborg Nedlift
 57. Werkplein Drentsche Aa
 58. Wetterskip Fryslân
 59. Yacht
 60. Zielewind

Bekijk de activiteiten