WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 22 december (vanaf 12.00 uur) tot 2 januari. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 2 januari weer in behandeling genomen.

Voor Organisaties

Heeft u wel eens gehoord van ‘De Week van de Uitwisseling’? In deze week zetten bedrijven en overheidsorganisaties in Friesland de deuren voor elkaar open, zodat werknemers een dag een zogenaamd kijkje kunnen nemen in de keuken van een ander bedrijf. Of je nu brugwachter, administratief medewerker, wethouder of manager bent, ‘De Week van de Uitwisseling’ is voor iedereen. In 2012 is dit initiatief van de stichting WerkenInFriesland van start gegaan en was het met bijna 400 deelnemers een doorslaand succes. Dit jaar 2015, hebben 650 medewerkers ingeschreven en doen inmiddels 45 organisaties mee..

Arbeidsmobiliteit en samenwerking

Ook in 2016 wordt ‘De Week van de Uitwisseling’ weer georganiseerd in juni. Het doel van dit project is om de arbeidsmobiliteit en samenwerking in Friesland te stimuleren. Een erg mooie gelegenheid dus om ook uw bedrijf en medewerkers kennis te laten maken met dit geweldige project.

Meedoen

Meedoen is heel eenvoudig en de spelregels zijn dat ook: 1 = 1. In ruil voor één aangeboden werkplaats mag één medewerker een dag meedraaien in een ander bedrijf. We hopen van harte dat u dit jaar met uw organisatie deel wil nemen aan de Week van de Uitwisseling. U kunt uw organisatie opgeven vanaf nu op deze site. De aanmelding is van belang omdat alle organisaties die meedoen op de website komen te staan. De werknemers kunnen zich van begin 2016, aan de hand van die lijst, opgeven bij welke organisatie zij willen meelopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wietie Douma

Tel: 058-2332336 Mail: wdouma@leeuwarden.nl

Lijst met organisaties Week van de Uitwisseling 2015

Venturaplus
Provincie Fryslân
Gemeente Littenseradiel
ABN AMRO Bank NV
Gemeente Kollumerland
Gemeente De Friese Meren
Friesland College
Veiligheidsregio Fryslân
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Centraal Justitieel Incassobureau
Gemeente Harlingen
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW Fryslân
Fryske Akademy
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Ooststellingwerf
Zienn, opvang en ondersteuning
Omrop Fryslân
Gemeente Opsterland
Gemeente het Bildt
Smilde Foods
Gemeente Smallingerland
SMART Group
UWV, district Noord
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Franekeradeel
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Gemeente Leeuwarderadeel
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Rabobank Drachten Friesland Oost
Kamer van Koophandel
Wetterskip Fryslân
Gemeente Heerenveen
Piet Paulusma
Cendris
Bentacera BV
Jeugdhulp Friesland
Tresoar
Gemeente Menameradeel