Een leerzame dag bij het Wetterskip (door Henk Post)

We beginnen met een inleiding, kennismaken met de aanwezigen. Er zijn mensen van gemeenten, provincie, scholen, banken, cjib enzovoorts. Het is leuk om te horen hoe mensen vertellen over hun werk, en wat ze bezig houdt en waarom ze vandaag bij het waterschap zijn. Mijn drijfveer? Ik vertel over de wereld van de gemeente, hoe bij de buitendienst er ook bij ons steeds meer ict om de hoek komt kijken. Ik ben benieuwd hoe een technisch georiënteerd bedrijf als het waterschap daar mee omgaat. Maar ook: stiekem wou ik altijd muskusratten vanger bij het waterschap worden, lekker het vrije veld in, in plaats van met ict bezig….

Wat doen ze bij het waterschap?

Dan start Arjen van der Mark met een uitleg wat het waterschap doet. Als gemeente-ambtenaar begrijp ik de organisatiestructuur, herken daar ook de gemeente in en onze rol (riolering). Boeiend is de uitleg over de drie aandachtsgebieden van het waterschap: zorgen voor veiligheid, schoon water, voldoende water.

Enkele rare feiten die ik leer

  • De Tjonger (kanaal waar ik vaak langs wandel) pompt de helft van het jaar water óp, richting Appelscha, in plaats van water afvoeren.
    Er is niet 1 centraal waterpeil in Friesland. Er zijn 8200 verschillende peilniveaus! Dat is onvoorstelbaar veel! Meer dan 8000 gebieden in Friesland met een verschillende waterhoogte….

Rondleiding bij de waterzuivering

We krijgen zo een prachtig beeld van wat een waterzuivering doet, en ook hoe je om kunt gaan met hergebruik van afvalstoffen die uit het water gehaald worden.

En dan inhoudelijk over mijn vakgebied: informatiesystemen.

Na de lunch heb ik een middagsessie met Hendrik Heite, informatiemanager van het Wetterskip. Samen met een informatieadviseur van de gemeente Leeuwarden, Tea Bouma. Van tevoren had ik een aantal vragen bedacht, en al gauw vliegen de vaktermen over tafel. We hebben het over de almaar groeiende digitalisering, de focus gericht op “in control komen”, met een programma om dingen vast te leggen, projectmatig, procesmatig, “de basis op orde”. Maar ook over dingen als AVG, Common Ground, office365, audits en archiefwet, scrum enzovoorts.

Als we het hebben over digitalisering in de buitendienst: men is bij het waterschap nu bezig met metingen in een gis systeem zetten, zodat de medewerker daarmee iets kan zien en doen. Maar de uitdaging is straks dat vanuit die gegevens er automatisch iets gebeurt!

Er komen nog tientallen andere onderwerpen aan de orde, maar dat is allemaal meer boeiend voor mensen in mijn vakgebied dan voor anderen. Al met al een leerzame dag….

Henk Post,
gemeente Heerenveen.