GESLOTEN IN WEKEN 31 EN 32

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 28 juli (vanaf 12.00 uur) tot en met 13 augustus. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacature- of DAS-systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 14 augustus weer in behandeling genomen.

Sluit jij ook aan bij onze Pool Vertrouwenspersonen

Werken in Friesland (WiF) beschikt over een Pool Vertrouwenspersonen. Deze pool is opgericht om te voorzien in de behoefte aan externe vertrouwenspersonen binnen ons WiF-netwerk. Gemeenten die deze pool inzetten zijn: De Fryske Marren, Heerenveen, Smallingerland en Terschelling.

Versterking gezocht

De vertrouwenspersonen zijn zelf (ook) werkzaam binnen één van de organisaties van het WiF-netwerk. De Pool Vertrouwenspersonen bestond oorspronkelijk uit twee heren en twee dames. Inmiddels zijn beide dames niet meer werkzaam binnen het WiF-netwerk, waardoor Peter van der Bijl en Herman de Boer met z’n tweeën over zijn. Op 16 juni hebben de Vertrouwenspersonen van WiF om de digitale tafel gezeten met 5 (vrouwelijke) vertrouwenspersonen uit het WiF-netwerk. Tijdens dit gesprek bleek dat er interesse is bij de “nieuwe” vertrouwenspersonen om aan te sluiten bij de pool.

Intervisiebijeenkomsten

We hebben het ook gehad over het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor vertrouwenspersonen binnen WiF. Intervisie is een zeer bruikbare trainingsvorm om je vaardigheden als vertrouwenspersoon op niveau te houden. Op donderdag 15 september treffen de vertrouwenspersonen elkaar weer. Dan heeft eenieder na kunnen denken of ze aan wil sluiten bij de pool. Hoe de intervisie vorm moet krijgen, staat dan ook op de agenda. 

Gebruik maken van of aansluiten bij de Pool?

Werk jij bij een organisatie die gebruik wil maken van de Pool Vertrouwenspersonen? Of ben je zelf Vertrouwenspersoon en wil je aansluiten bij de Pool om bij andere organisaties vragen van melders te behandelen? Meer informatie vind je elders op deze website.

Deelnemen aan volgende bijeenkomst?

Wil jij ook aanschuiven bij de digitale bijeenkomst op 15 september (van 15.00 – 16.00 uur)? Stuur dan een mail naar info@werkeninfriesland.nl.