WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 22 december (vanaf 12.00 uur) tot 2 januari. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 2 januari weer in behandeling genomen.

Klachtencoördinatoren-netwerk Noord-Nederland

In 2016 is op initiatief van de gemeente Leeuwarden een klachtenbemiddelaarsnetwerk gestart. De bijeenkomsten vinden bij toerbeurt plaats op diverse locaties in Friesland, Groningen en Drenthe.

Klachtenbemiddelaarsnetwerk

Doel van deze bijeenkomsten is om kennis te maken met collega-klachtenbemiddelaars van noordelijke gemeenten en de drie provincies. De deelnemende klachtencoördinatoren praten in informele sfeer over de inhoud van hun taak. “We delen praktijkervaringen en werkdocumenten. Er wordt met name informatie gedeeld over de rol als klachtenbemiddelaar.De vraag Hoe wordt deze taak uitgevoerd binnen de wettelijke kaders? is daarbij van belang. Behoeften en wenselijkheid van trainingen worden met elkaar gedeeld en zodoende is er soms ook een mogelijkheid om een opleiding-op-maat georganiseerd te krijgen, waar iedereen gebruik van kan maken.”

Deelnemers

Deelnemers van het huidige netwerk zijn: gemeenten en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, het CJIB, de GKB en de Nationale Ombudsman.

Meer informatie

Martien Wierdsma (gemeente Leeuwarden, e-mail: martien.wierdsma@leeuwarden.nl, telefoon: 058 – 233 40 01.