Deelnemers overzicht

Stichting Amaryllis

Samen doen wat nodig is om kwetsbare inwoners van de gemeente Leeuwarden in staat te stellen om hun leven op een zinvolle manier te leven in verbinding met hun omgeving. Dat is waar onze organisatie voor staat.

Wij geloven in een organisatie die van onderop gestuurd wordt. Een organisatie die gevormd wordt op basis van wat er echt nodig is in plaats van waarop iemand recht heeft. We willen een organisatie zijn die de betutteling voorbij is. Wij gaan uit van vertrouwen en anticiperen op waar de omgeving behoefte aan heeft. Samen bouwen we aan onze samenleving. Een samenleving waarin iedereen van waarde is, waarin mensen zelfredzaam of samenredzaam zijn in verbinding met hun omgeving. We zorgen voor gemak en eenvoud in het veld aan procedures. Het leven is voor veel mensen tenslotte al complex genoeg.