GESLOTEN IN WEKEN 31 EN 32

Werken in Friesland is gesloten vanaf vrijdagmiddag 28 juli (vanaf 12.00 uur) tot en met 13 augustus. Tijdens deze periode zijn wij telefonisch niet bereikbaar en worden mails niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacature- of DAS-systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 14 augustus weer in behandeling genomen.

Deelnemers overzicht

De Dienst Noardwest Fryslân

Onze naam zegt alles over ons. We zijn dienstverleners, op het gebied van sociale vraagstukken en voorzieningen. We denken en handelen in dienst van onze klanten: de gebiedsteams, gemeentebesturen en -raden, cliënten, sociale netwerkpartners en inwoners van Noordwest Friesland. We informeren, adviseren, beoordelen en organiseren.

Die taken nemen we heel serieus, omdat het gaat over kinderen, ouders, familie of vrienden die antwoorden zoeken. Of concrete hulp. Omdat ze er zelf of met hun omgeving niet uitkomen. Aan díe inwoners zijn we dienstbaar. We zijn integer en transparant in alles wat we doen – zoals dat hoort bij een publieke instelling. Daarom kunnen mensen en organisaties op ons vertrouwen. We gaan voor de beste resultaten. Waardoor inwoners zelfstandig(er) kunnen wonen, leven en werken. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning werkt.

Onze sollicitatiecode

Wij hanteren een sollicitatiecode bij onze werving en selectie. Deze code is gebaseerd op uitgangspunten als gelijke kansen bij gelijke geschiktheid, en we letten niet op leeftijd, sekse, afkomst, geloof of geaardheid. Onze code is verbonden aan de de NVP-sollicitatiecode. Je kunt onze sollicitatiecode inzien op onze website: www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/vacatures/.

Meer informatie?

Meer informatie over wat wij doen kun je op onze website www.sozawe-nw-fryslan.nl vinden.

 

Opdrachten

Adviseur Wmo en Jeugdwet

Security Officer