Deelnemers overzicht

Fryske Flekspool

Werken voor de Fryske Flekspool is werken aan uitdagende maatschappelijke projecten!

In Fryslân werken we aan interessante maatschappelijke opgaven en dat worden er steeds meer.  Steeds meer zien we complexe gebiedsprocessen op ons af komen gerelateerd aan bijvoorbeeld klimaat vraagstukken, veenweide problematiek en het sociale domein. Hierin hebben meerdere partijen een opdracht en moeten we samen tot een succes komen. Met name deze omvangrijke projecten vragen gekwalificeerd personeel.

Overheden werven samen personeel en richten Fryske Flekspool op

De gemeentes Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben hier het voortouw in gepakt. Zij kijken naar mogelijkheden om nog meer samen te werken op personeel vlak. Dit heeft geresulteerd in een unieke samenwerking: De ‘Fryske Flekspool’. In de rol van ‘makelaar’ legt de FFP de verbinding tussen gekwalificeerde medewerkers en complexe, vaak integrale multidisciplinaire projecten of opdrachten. De medewerkers die namens de FFP werkzaam zijn bijvoorbeeld: project- of programmamanagers, omgevingsmanagers of procesleiders die het als een uitdaging zien in dynamische opdrachten en omgevingen te werken.

De Fryske Flekspool als werkgever

De Fryske Flekspool is een samenwerkingsorganisatie. Belangrijk onderscheidend element voor het werken vanuit de Fryske Flekspool is dat je niet werkt voor één specifieke overheid, maar meerdere organisaties. Formeel kom je in dienst bij één van de samenwerkende overheden. Je gaat echter direct werken voor opdrachten via de Fryske Flekspool. Binnen de Fryske Flekspool werk je als team. Hierin is ruimte voor teambuilding, intervisie, werkbezoeken en trainingen. Maar doordat je teamleden bij diverse organisaties werkzaam zijn, leer je ook veel van elkaars organisaties. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar versterkt en op welke manier ga je om met dilemma’s en uitdagingen. Dat zijn belangrijke onderwerpen om met elkaar te delen. Verder heb je de kans om mee te denken in hoe de Fryske Flekspool zichzelf verder door kan ontwikkelen. Wat dat betreft zitten we als samenwerkingsverband nog in een pioniersfase.

Meer informatie

Is te vinden op www.fryskeflekspool.nl. Ben jij geïnteresseerd? Kom langs voor een gesprek! Met elkaar verkennen we jouw geschiktheid en ons aanbod. We zijn via een centraal mailadres bereikbaar: flekspool@fryslan.frl.