Deelnemers overzicht

Provincie Fryslân

Werken bij de provincie Fryslân

De provincie ondersteunt de Friese samenleving van gemeenten, bedrijven, organisaties en bijna 645.000 inwoners op een groot aantal gebieden zoals land, lucht, water, wegen, cultuur, economie, milieu en toerisme. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koningin het bestuur van de provincie.
De organisatie werkt met ruim 900 medewerkers aan ambitieuze beleidsplannen en concrete uitvoeringsprojecten en is verdeeld in vier sectoren, waarvan drie op het gebied van beleid en beleidsuitvoering en één op het gebied van bedrijfsvoering.
Wij zijn volop in beweging en onderweg om een organisatie te worden waarbij effectiviteit, dienstverlening en kwaliteit voorop staan. Een overheidsorganisatie met inspirerende leidinggevenden, medewerkers die in staat zijn in een dynamische omgeving te werken en bedrijfsprocessen die zo efficiënt mogelijk georganiseerd zijn. Om flexibel te kunnen opereren werkt een groot deel van de organisatie in een innovatieve kantooromgeving, die zal de komende jaren nog meer uitgebouwd worden. Kortom: een werkgever met ambities!

Arbeidsvoorwaarden
Als organisatie willen wij medewerkers de ruimte geven om hun talenten in te zetten om te groeien naar een schitterende organisatie. Een schitterende organisatie waarin creatieve ideeën leiden tot het verstevigen van de rol van de provincie in haar omgeving. De provincie wil dat medewerkers vanuit hun talenten inspelen op complexe vragen vanuit de maatschappij en hiervoor oplossingen creëren met de omgeving. Het personeelsbeleid is erop gericht medewerkers te inspireren en kansen te bieden zich te ontwikkelen in hun vakkennis en competenties.

Vacatures

HR beleidsadviseur