Bestuur

Bestuursleden

 • Greet Hettema (gemeente Noardeast-Fryslân) – voorzitter
 • Margreet Veenma (Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NW Fryslan) – secretaris
 • Jan- Ede Brijker (gemeente Súdwest-Fryslân) – penningmeester
 • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân) – algemeen bestuurslid
 • Anne-Meyn Hasz (gemeente Heerenveen) – algemeen bestuurslid
 • Gerdien Tiesinga (gemeente Smallingerland) – algemeen bestuurslid
 • Siska Stienstra (Werken in Friesland) – algemeen bestuurslid

Wat doet het bestuur?

 • De bestuursleden zijn ambassadeurs voor Werken in Friesland.
 • Zij geven adviezen over actuele arbeidsmarktthema’s.
 • Ondersteunen de algemeen projectleider bij vraagstukken.
 • Bewakende rol ten aanzien van de financiën van Werken in Friesland.