Bestuur

Bestuursleden

  • Greet Hettema (gemeente Noardeast-Fryslân) – voorzitter
  • Jan- Ede Brijker (gemeente Súdwest-Fryslân) – penningmeester
  • Karin Vermeulen (Wetterskip Fryslân) – secretaris
  • Anne-Meyn Hasz (gemeente Heerenveen) – algemeen bestuurslid
  • Gerdien Tiesinga (gemeente Smallingerland – algemeen bestuurslid

Wat doet het bestuur?

  • De bestuursleden zijn ambassadeurs voor Werken in Friesland.
  • Zij geven adviezen over actuele arbeidsmarktthema’s.
  • Ondersteunen de algemeen projectleider bij vraagstukken.
  • Bewakende rol ten aanzien van de financiën van Werken in Friesland.