WERKEN IN FRIESLAND GESLOTEN

Werken in Friesland is gesloten op woensdag 12 juni i.v.m. het jaarlijkse teamuitje. Wij zijn telefonisch niet bereikbaar en mails worden niet in behandeling genomen. Heb je (technische) vragen over ons vacaturesysteem of Dynamisch Aankoop Systeem? Dan kun je contact opnemen met Poolz via helpdesk@poolz.nl of 035 – 751 05 92.

Andere vragen of aanvragen voor toelating tot de categorieën in ons Dynamisch Aankoop Systeem, worden op 13 juni weer in behandeling genomen.

Koersdocument Werken in Friesland

De aanvliegroute was de afgelopen 10 jaar vooral gericht op het bijhouden van en inspelen op de arbeidsmarktontwikkelingen. We houden deze koers! De arbeidsmarkt is en blijft immers constant in beweging, ook voor de leden van Werken in Friesland. Onder andere digitalisering, robotisering, vergrijzing, schaarste op de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, maar ook Covid-19 hebben  invloed op de ontwikkeling en bedrijfsvoering van organisaties. Het is een gezamenlijke uitdaging voor onze leden om hier passend op in te spelen. Werken in Friesland ondersteunt haar leden hierbij met een gericht aanbod van diensten en producten.

Uitbreiden koers

We breiden onze koers de komende jaren verder uit. We merken een groeiende behoefte bij onze leden om ook vanuit Werken in Friesland in te spelen op thema’s en ontwikkelingen in de organisaties rondom ‘de moderne overheid’, en wat dat van de leden en de medewerkers vraagt. De kracht van de samenwerking met de ‘Mienskip’ en tussen onderlinge overheden is daarbij cruciaal en wordt ook meer en meer door de burger verwacht. Werken in Friesland ontwikkelt zich daarom ook door, en richt zich in deze altijd op de medewerkers die nodig zijn om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Wij willen daarbij graag inspelen op bijvoorbeeld grote transities binnen het sociaal domein of de Omgevingswet binnen het ruimtelijke domein. Binnen deze organisatieontwikkelingen staat de verbinding, ontwikkeling, beweging en kennisdeling van de medewerkers van onze aangesloten leden dan ook centraal. In ons Koersdocument staat de ambitie verwoord waar Werken in Friesland voor staat en hoe Werken in Friesland een bijdrage levert aan de organisatieontwikkelingen bij haar leden.

Bijlage

Koersdocument Werken in Friesland 2022-2025