Terug naar vacatures

Secretaris/Directeur

gemeente Terschelling

Benodigde opleiding: HBOplus 

Dienstverband: Vast/Parttime 

Aantal uren per week: 24

Gepubliceerd op : 05-10-2021

Sluitingsdatum : 24-10-2021

De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken samen in het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (GR). Daarnaast is een convenant gesloten tussen de Waddeneilanden, de Provincies Fryslân en Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De samenwerking vindt zijn grond in de gemeenschappelijke benadering van specifieke vraagstukken die het leven in het Waddengebied met zich meebrengt. 

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden zoekt met ingang van 1-1-2022 een enthousiaste verbinder:

 • secretaris/directeur (24 uur)

Standplaats Harlingen

De Waddeneilanden hebben de ambitie om levendige gemeenschappen te blijven, waarbij wonen, werken, onderwijs en zorg voor toekomstige generaties geborgd worden. Vanuit deze ambitie ligt er het actuele “Programma Waddeneilanden”. Dit Programma zet de koers van de samenwerking voor de komende jaren. De eilanden en de GR werken aan continue verbetering en intensivering van de samenwerking. U gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Er liggen ambitieuze doelstellingen die behaald moeten gaan worden. Naast deze werkzaamheden, gericht op het “Programma Waddeneilanden”, zijn de reguliere werkzaamheden generalistisch, integraal, veelomvattend en kenmerken deze zich door dynamische, vaak onvoorspelbare situaties. Inhoudelijk betekent dit:

 • het integraal leidinggeven aan de medewerkers van de GR;
 • het doorontwikkelen en innoveren van de lange termijn visie en strategische bedrijfsvoering van de organisatie;
 • het regisseren van de uitvoering van genomen besluiten en de afstemming tussen de ambtelijke organisaties, de Directieraad, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur;
 • het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het bestuurlijke besluitvormingsproces en het doen van verbetervoorstellen;

U:

 Als secretaris van het bestuur:

 • heeft aantoonbaar gevoel voor bestuurlijke- en politieke verhoudingen en bent verantwoordelijk voor de bestuurlijke lobby;
 • handelt vanuit bestuurlijk inzicht, rust en contact en adviseert het bestuur actief en rolbewust;
 • heeft visie op de rol van de veranderende overheid, zowel lokaal, provinciaal en landelijk,  en in het bijzonder op de specifieke rol van de GR;
 • zal als opdrachtgever iedereen op koers zetten en houden in het geformuleerde “Programma Waddeneilanden”;
 • bent de ambtelijk opdrachtgever van het “Programma Waddeneilanden“;
 • verbindt gemeenschappelijke bestuurlijke ambities bent hierin transparant, stelt prioriteiten en legt keuzes voor aan het bestuur;
 • bent verantwoordelijk voor de goede relatie van de GR met de provinciale en landelijke overheden en overige relevante partners;

Als eindverantwoordelijke voor de GR:

 • weet u de doelstellingen van het bestuur en het “Programma Waddeneilanden” te vertalen in een scherpe koers voor de organisatie en bent u in staat deze helder uit te dragen;
 • stimuleert u medewerkers van de GR en medewerkers op de eilanden om samen te werken, eigenaarschap te tonen, doelgericht en effectief te zijn;
 • heeft u een breed en relevant netwerk en bent u in staat om dit verder uit te bouwen, te onderhouden en te gebruiken in het belang van het realiseren van de organisatiedoelen;
 • beschikt u over strategisch inzicht en heeft u visie op de ontwikkelingen van de eilanden en de GR;

U brengt mee:

 • een uitstekend gevoel en inzicht voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • ruime leidinggevende en adviserende ervaring in een bestuurlijke context bij een overheid;
 • een academisch werk- en denkniveau met ervaring in proces- en projectmanagement;
 • natuurlijk leiderschap met vermogen om te enthousiasmeren;
 • analytisch en resultaatgerichtheid vermogen om te sturen op gestelde doelen;

Verder bent u:

 • een stevige authentieke persoonlijkheid, die onafhankelijk, met oog op resultaat, overtuigend kan adviseren, inspireren en vormgeven;
 • een verbinder, netwerker en lobbyist, die mensen en organisaties meekrijgt in veranderingen en makkelijk schakelt van bestuur tot de werkvloer;
 • een eigentijds leidinggevende met visie, die rolvast is naar het Dagelijks Bestuur, en de organisatie;
 • een doorpakker die weerstand weet om te buigen in positief denken en acties;
 • een leidinggevende die boven de partijen staat en over uitstekende verbale vaardigheden beschikt;
 • omgevingsbewust, ondernemend met goed gevoel voor de eilanden, omgeving en cultuur;
 • ondernemend met oog voor toeristische activiteiten en dito onderwerpen;
 • iemand die met groot elan de eilanden vertegenwoordigt en de ambities van de GR in balans kan brengen met de beschikbare middelen/capaciteiten;

Aanbod:

 • de GR De Waddeneilanden biedt een uitdagende zelfstandige functie met alle mogelijkheden tot verdere ontplooiing;
 • een arbeidsovereenkomst (AO) VOOR 24 UUR op tijdelijke basis voor de duur van 1 jaar, bij goed functioneren wordt een vaste AO geboden;
 • rechtspositioneel gelden de regelingen van de gemeente Terschelling CAO gemeenten met een salaris in schaal 14 en een IKB (individuele keuzebudget) 17,05%;
 • de standplaats is Harlingen, waarbij een combinatie met thuiswerken tot de mogelijkheden behoort;
 • Een managementdrives test of assessment kan worden gebruikt als middel om het gesprek aan te gaan over de drijfveren en ambities van de beoogde kandidaat;

Nadere informatie en solliciteren:

 • Voor informatie bel, Iwan Valk, gemeentesecretaris Ameland en voorzitter van de Directieraad,  telefoonnummer (06) 53 71 72 17. Wil je solliciteren stuur dan uiterlijk 24 oktober 2021 een korte motivatiebrief en CV per e-mail aan het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden ljellema@dewaddeneilanden.nl onder vermelding van: Soll Sec/Dir. De eerste gesprekken vinden plaats in week 44 in Harlingen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Doorplaatsen is niet toegestaan. Door te solliciteren gaat u  akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens.


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: ljellema@dewaddeneilanden.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 24-10-2021 binnen zijn.

Solliciteer