Terug naar vacatures

Teammanager

Benodigde opleiding: WO 

Dienstverband: Vast/Fulltime 

Aantal uren per week: 36

Gepubliceerd op : 04-07-2019

Sluitingsdatum : 04-08-2019

Gemeente Smallingerland zoekt:

Teammanagers

(36 uur)

Gemeente Smallingerland 

Smallingerland, een gemeente met ruim 55.000 inwoners, is gelegen in het hart van Noord-Nederland, op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom hoofdplaats Drachten liggen 13 grotere en kleinere dorpen in de unieke Friese Wouden. Ruim 450 medewerkers werken elke dag voor deze gemeente om goede voorzieningen en een prima woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven.

Veranderende omgeving

Gemeente Smallingerland is dienstverlenend en faciliterend voor haar inwoners, bedrijven en organisaties. Het bestaansrecht ligt in de omgeving waarvoor wordt gewerkt, een omgeving die in een hoog tempo verandert. De vragen die op de organisatie afkomen zijn fundamenteel anders dan jaren geleden. De vragen van de toekomst zijn al helemaal niet bekend. Die zijn onvoorspelbaar. Gemeente Smallingerland heeft zichzelf de vraag gesteld:

  • Hoe kunnen wij als lokale overheid meebewegen met alle veranderingen?

  • Hoe kun je van toegevoegde waarde blijven voor inwoners, bedrijven en organisaties?

  • Waar maak je het verschil?

Het Rijk heeft binnen het sociaal domein taken overgeheveld naar gemeentes en met de invoering van de omgevingswet staat de volgende grote verandering voor de deur. Beide ontwikkelingen vragen om een overheid die meer gebruikmaakt van de kracht van de maatschappij en breder kijkt naar vraagstukken. De grenzen tussen de overheid en omgeving vervagen en steeds vaker is de gemeente partner of deelnemer.

Organisatieontwikkeling

Gemeente Smallingerland beweegt naar een wendbare organisatie die een betrouwbare partner is om gezamenlijke doelen te bereiken. Gericht op de toekomst, denkt vanuit mogelijkheden en continu streeft naar verbetering. Een organisatie die zich snel kan aanpassen aan de ontwikkelingen en door voortschrijdend inzicht ook steeds in beweging blijft. Er is een organisatie-ontwikkelingstraject ingezet, die de dienstverlening en samenwerking met de omgeving vooropstelt. De gemeente bouwt actief aan een organisatie die flexibel is, denkt vanuit mogelijkheden en voortdurend in contact staat met haar omgeving. Een organisatie waar mensen voorop staan en niet de regels, die werkt vanuit opgaven, ruimte geeft om te leren en te experimenteren en in beweging blijft. Luisteren, durven en leren! Van medewerkers vraagt dit: een open houding, slimmer organiseren en beter samenwerken. Kortom: in beweging!

Actuele thema’s

Het organisatie-ontwikkelingstraject is op dit moment in volle gang. Actuele thema’s zijn:

  • Werken vanuit dienstverlening.

  • Opgave- en resultaatgericht werken.

  • Werken aan teamsucces.

  • Werken vanuit persoonlijke ontwikkeling.

Organisatiestructuur en leiderschap

Om van toegevoegde waarde te zijn voor de omgeving, is het noodzakelijk om meer ruimte te geven aan medewerkers. Heldere aansturing op zowel proces als op resultaat draagt hieraan bij. Dit vereist een meer flexibele en wendbare inrichting van de organisatie, middels een plattere organisatiestructuur met een sterkere concernsturing, een managementlaag minder (geen afdelingshoofden) en het versterken van het profiel van teammanagers. Aansturing op integrale advisering staat hierbij voorop, met bevoegdheden die zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.

De organisatie is met deze structuurwijziging in een vergevorderd stadium. Het directieteam bestaande uit drie directeuren (gemeentesecretaris/algemeen directeur en twee concerndirecteuren) is recent geformeerd. De directie is onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van het concern.

Als volgende en alsmede ook de laatste structuurstap wordt de nieuwe managementlaag met 21 teammanagers ingericht. De teammanager is verantwoordelijk voor de aansturing van een team van circa 15-20 fte. Waar mogelijk en na gebleken geschiktheid worden deze managementposities ingevuld door eigen medewerkers. Op enkele plekken wordt inmiddels naar een externe invulling gekeken. Momenteel zijn er meerdere posities van teammanager vacant. Op basis van deskundigheid, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid wordt naar het profiel van externe kandidaten gekeken en vindt er afstemming plaats op de portefeuilles die op dat moment vacant zijn. Binnen de nieuw in te richten organisatie wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan persoonlijkheid en drijfveren. Naar verwachting zal de organisatie in de nieuwe structuur medio 2019 geformeerd zijn. Voor meer informatie over de vacante posities klik de volgende link

https://www.beljonwesterterp.nl/CmsData/Documents/Carerix/Vacancies/3490/fto-smallingerland.pdf

Zie ook: smallingerland.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Olman, senior consultant en regiodirecteur

BeljonWesterterp: 06-27507384 of mark.olman@beljonwesterterp.nl.

Heb je interesse?

Dan ontvangen we graag uiterlijk 4 augustus 2019 een CV en motivatiebrief via

https://www.beljonwesterterp.nl/items/nl-nl/vacatures/algemeen/teammanager-drachten


Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: mark.olman@beljonwesterterp.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 04-08-2019 binnen zijn.

Solliciteer