Aansluiten als organisatie

Neemt jouw organisatie nog niet deel aan de pool, maar past het wel binnen het beleid en de opvattingen? Dan vind je hier informatie die kan helpen om dit in gang te zetten: Aansluiten bij pool Vertrouwenspersonen – toolkit voor PO-ers

Aangesloten organisaties

Gemeente De Fryske Marren, gemeente Heerenveen, gemeente Smallingerland en gemeente Terschelling.

Meer informatie?

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@werkeninfriesland.nl.