Deelnemers overzicht

Fumo

Werken bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) betekent een bijdrage leveren aan een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Wij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Onze specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.

In veel gevallen houden wij ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijkse leven. Dat maakt werken voor de FUMO zo bijzonder.

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers: de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Vacatures

Vergunningverlener Agrarisch

Vergunningverlener Afval

Adviseur Geluid, Licht en Trillingen

Senior Vergunningverleners Industrie